Integritate instituțională

Strategia Nationala Anticoruptie 2021-2025, este disponibila aici

1. Codul etic/deontologic/de conduită, este disponibil aici;
2. Lista cuprinzând cadourile primite potrivit legii 251/2004 și destinația acestora, este disponibila aici;
3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii – LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, este disponibil aici;
4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate instituțională ;
5. Planul de integritate al instituției – OMAI nr. 72 din 15 iunie 2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naţionale anticorupţie;
6. Raport referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, este disponibil aici
7. Situația incidentelor de integritate, este disponibila aici
8. Studii, cercetări, ghiduri, sunt disponibile aici