Buget

Raport de executie bugetara

2022  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

……………………………………………………………………………………….

Lista cu venituri salariale nete achitate personalului din Institutia Prefectului Judetul Brasov

2022  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
……………………………………………………………………………………….
Lista functii publice şi a drepturilor salariale cf.art.33 din L.nr.153/2017 este disponibila aici.
……………………………………………………………………………………….

Buget ce cuprinde toate sursele financiare ale institutiei este disponibil aici