Buget

Raport de executie bugetara 2018

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Lista functii publice şi a drepturilor salariale cf.art.33 din L.nr.153/2017 este disponibila aici.

Lista cu venituri salariale nete achitate personalului din Institutia Prefectului Judetul Brasov

2018

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Buget ce cuprinde toate sursele financiare ale institutiei este disponibil aici