Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003

Rapoartele privind accesul la informațiile de interes public: 20172018; 2019; 2020; 2021 2022

Rapoartele de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anii: 2018; 2019; 2020, 2021 2022