Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr.52/2003

Raport privind accesul la informațiile de interes public este disponibil aici

Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2018 este disponibil aici