Comisia paritară

SOLOVĂSTRU LILIANA – membru titular, desemnat de conducătorul instituţiei;
DOBRE IOANA – membru titular, desemnat de funcţionarii publici;
FERŢU CRISTINA – membru titular, desemnat de funcţionarii publici;
HANGANU ANDREEA – membru supleant, desemnat de conducătorul instituţiei;
MORGOVAN MONICAmembru titular, desemnat de conducătorul instituţiei;
SFREJA IULIA – membru supleant, desemnat de funcţionarii public
STANCIU ADRIANA – secretar al comisiei paritare
BULIGA RAMONA – secretar supleant al comisiei paritare