Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice – aici;

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

  • organigrama instituţiei – aici,
  • regulamentul de organizare si funcţionare – aici
  • regulamentul de ordine interioară – aici;
  • programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul – aici;
  • programul de audienţe – aici;

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice – aici şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice – aici;

d) coordonatele de contact – aici ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare: buget – aici, bilanţ contabil – aici;

f) programele şi strategiile proprii – aici;

g) lista cuprinzând documentele de interes public – aici;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii – aici;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vatamata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate – aici.

Rapoartele de evaluare a implementarii Legii nr. 544/20011 în anii: 2018; 2019; 2020, 2021 2022 2023