Rapoarte și studii

Raportul de activitate al Institutiei Prefectului Judetul Brasov 2019 este disponibil aici
Raport comitet consultativ pentru persoanele vartsnice este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2019 este disponibil aici
Rapoarte privind respectarea normelor de conduită sunt disponibile aici
Raport privind activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, pentru anul 2019 este disponibil aici.