Rapoarte și studii

Raportul de activitate al Institutiei Prefectului Judetul Brasov 2017 este disponibil aici
Raport comitet consultativ pentru persoanele vartsnice este disponibil aici
Raportul de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2017 este disponibil aici