Alte informatii

Decizia nr.3787 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brasov privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii 273/2006 este disponibila  aici

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică și normele de conduita sunt disponibile aici

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu, este disponibil aici