Alte informatii

Anunţ privind dezbaterea publică Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, perioada 2023-2027, pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot(NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10, PM 2,5), este disponibil aici

Anunţ public privind elaborarea Planului integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov, perioada 2023-2027, pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot(NO2/NOx) și particule în suspensie (PM10, PM 2,5), este disponibil aici

Decizia nr.3787 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brasov privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii 273/2006 este disponibila  aici

Principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică și normele de conduita sunt disponibile aici

Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu, este disponibil aici