Audiențe

 

Activitățile de primire în audiență, consiliere a cetățenilor și registratura generală, se vor desfășura după următorul program:

1.Activitatea de primire în audiență

La prefect/subprefect, în baza cererii de primire în audiență, formulată în scris şi care trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării, pentru persoanele care se prezintă la sediul instituției. Modelul Cererii de înscriere în audiență poate fi descărcat  de aici.

  1. Persoanele fizice/juridice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Brasov și prin alte mijloace de comunicare alternativă :
   • poșta electronică(e-mail) relatii.publice@prefecturabrasov.ro, petitii@prefecturabrasov.ro;
   • formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Brasov, care poate fi accesat la aici;
   • fax: 0268.419277;
   • telefon: 0268.475105;
   • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Brasov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poștal 500007.
  2. După înregistrarea cererii în sistemul de gestiune a documentelor  și în funcție de rezoluția conducerii instituției, compartimentul relații cu publicul realizează programarea audiențelor și comunică solicitanților data la care se acordă audiența telefonic, scris sau video.
  3. Prin rezoluție scrisă se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate din cadrul instituției.
  4. Dacă obiectul cererii de primire în audiență are același conținut cu al altor cereri anterioare, aceasta se prezintă prefectului/subprefectului se conexează şi se clasează sau, după caz, se repartizează la compartimentul relații cu publicul/compartimentului de specialitate.
  5. Înscrierea în audiențe acordate de către prefect/subprefect se va face în scris cu cel puțin o săptămână înaintea acordării audienței.
  6. Persoanele care au primit un răspuns scris sau verbal în urma unei audiențe nu mai pot beneficia de încă o audiență având același subiect.
  7. Prefectul sau subprefectul pot dispune primirea în audiență fără să existe o cerere scrisă în acest sens.

2. Activitatea de consiliere a cetățenilor

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului – Județul Brasov prin alte mijloace de comunicare și nu prin prezentarea la sediul instituției. Mijloacele de comunicare alternativă sunt următoarele:

 •  poșta electronică (e-mail) relatii.publice@prefecturabrasov.ro, petitii@prefecturabrasov.ro;
 •  formularul de contact de pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Brasov, care poate fi accesat la aici;
 • fax: 0268.419277;
 • telefon: 0268.475105;
 • corespondență poștală: Instituția Prefectului – Județul Brasov, b-dul Eroilor nr. 5, cod poștal 500007.

3. Activitatea de registratură generală și de primire a petițiilor cetățenilor:

Va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line, a formularelor postate pe site-ul instituției, evitându-se primirea petițiilor direct de la cetățeni sau întocmirea acestora la sediul instituției.