Audiențe

Măsurile întreprinse de Instituția Prefectului – Județul Brașov în scopul evitării aglomerării de persoane în sediul instituţiei şi prevenirii răspândirii COVID-19 ca urmare a instituirii STĂRII DE ALERTĂ, sunt disponibile aici

Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței, în condițiile în care conform art. 28, alin. (4) din OMAI nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, în Ministerul Afacerilor Interne în cazul solicitărilor de primire în audiență se poate dispune aprobarea cererii, clasarea sau soluționarea de către compartimentul de specialitate.

Activitatea de primire a petitiilor cetățenilor se va face prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea on-line a formularelor postate pe site-urile unităților Ministerului Afacerilor Interne.