Situații de urgență

Ordinul Prefectului Judetul Brasov nr. 1077 din 13.10.2023, privind actualizarea componenței Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) al Judeţului Braşov, este disponibil aici

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Managementul situaţiei de urgenţă reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate.

La nivelul fiecărui județ se constituie prin ordin al Prefectului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU). Acestă structură se compune din:

  • Preşedinte: prefectul judeţului;
  • Vicepreşedinţi:
    • preşedintele Consiliului Judeţean;
    • inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei;
    • Secretariatul tehnic permanent asigurat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean;
    • membrii: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenta
………………………………………………………………………………………..

Ordinul Prefectului nr. 475 din 16.05.2024 privind modificarea componentei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Brasov, este disponibil aici

Planul cu principalele activitati al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov (CJSU Brasov) pe anul 2024, este disponibil aici.

Regulamentul privind organizarea, atributiiile si functionarea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, este disponibil aici

Plan de masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specific sezonului rece 2023 – 2024, este disponibil aici

Hotărârea nr. 83 din 28 Octombrie 2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2022-2023 la nivelul județului Brașov, este disponibila aici

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 83 din 28 Octombrie 2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2022-2023 la nivelul județului Brașov, este disponibila aici
………………………………………………………………………………………..
Planul de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe perioada sezonului estival 2022 la nivelul judetului Brasov, este disponibil aici.

Anexa nr. 1 la Hotărârea CJSU Brașov nr. 77 din 21.07.2022 – Măsuri generale de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea acestora, necesare a fi aplicate în perioadele caniculare la nivelul județului Brașov

Hotărârea nr 9 din 21.07.2023 privind măsurile de prevenire a apariției unor situații de urgență precum și pentru limitarea acestora, necesare a fi aplicate în perioadele caniculare la nivelul județului Brașov, este disponibil aici
………………………………………………………………………………………..
Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov pentru anul 2022, este disponibil aici.
……………………………………………………………………………………….
Raport privind activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, pentru anul 2021 este disponibil aici.
……………………………………………………………………………………….
Principale atribuţii ale Prefectului în calitate de președinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sunt disponibile aici
……………………………………………………………………………………….
Hotărârea nr. 158 din 22.06.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, privind măsurile specifice pentru combaterea efectelor cauzate de creșterile de temperatură în județul Brașov, este disponibilă aici
……………………………………………………………………………………….
Planul de masuri in sezon estival 2021 este disponibil aici
……………………………………………………………………………………….
Planul de masuri in sezon rece 2019-2020 este disponibil aici
……………………………………………………………………………………….
Raport privind activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, pentru anul 2019 este disponibil aici.
………………………………………………………………………………………..
Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov pentru anul 2020, este disponibil aici.
………………………………………………………………………………………..
Planul de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020, este disponibil aici
………………………………………………………………………………………..
Informații utile:
Ghidul de comportament în caz de cutremur este disponibil aici
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..