Situații de urgență

Hotarari, dispozitii și alte documente necesare pe perioada stării de urgență sunt disponibile aici

Modele orientative de declarație pe propria răspundere si adeverință de la angajator, disponibile aici

Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Managementul situaţiei de urgenţă reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situaţiei de normalitate.

La nivelul fiecărui județ se constituie prin ordin al Prefectului, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU). Acestă structură se compune din:

  • Preşedinte: prefectul judeţului;
  • Vicepreşedinţi:
    • preşedintele Consiliului Judeţean;
    • inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, cu atribuţii de coordonare unitară a tuturor componentelor cu responsabilităţi în realizarea intervenţiei;
    • Secretariatul tehnic permanent asigurat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean;
    • membrii: şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai operatorilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă;
……………………………………………………………………………………….
Ordinul Prefectului Județul Brașov, nr. 914 din 11.11.2020, privind modificarea componenței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, este disponibil aici
……………………………………………………………………………………….
Ordinul Prefectului Județul Brașov, nr. 432 din 24.06.2020, privind modificarea componenței Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, este disponibil aici.

……………………………………………………………………………………….

Ordinul Prefectului Județul Brașov, nr. 433 din 24.06.2020, privind modificarea componenței, organizarea, functionarea si atributiile Comitetului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) al Județului Brașov, este disponibil aici.
……………………………………………………………………………………….
Principale atribuţii ale Prefectului în calitate de președinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sunt disponibile aici
……………………………………………………………………………………….
Planul de masuri in sezon rece 2019-2020 este disponibil aici
……………………………………………………………………………………….
Raport privind activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Județului Brașov, pentru anul 2019 este disponibil aici.
………………………………………………………………………………………..
Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov pentru anul 2020, este disponibil aici.
………………………………………………………………………………………..
Planul de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020, este disponibil aici
………………………………………………………………………………………..
Informații utile:
Ghidul de comportament în caz de cutremur este disponibil aici
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.