Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
.
Atribuţiile prefectului pentru Situaţii de Urgenţă sunt disponibile aici
Planul de masuri in sezon rece 2019-2020 este disponibil aici
.
Informații utile:
Ghidul de comportament în caz de cutremur este disponibil aici
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.