sedinte

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul de activitate pe anul 2022 al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Brașov, prezentat de inspectorul-șef al instituției, Adrian Reit. 2. Compania Națională Poşta Română S.A. – furnizor de soluții și servicii poștale, […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, o ședință de lucru cu directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Mihai Adrian Hârlab, și cu primarii/alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județ. Ședința a avut ca temă aplicarea normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor pentru unitățile/subdiviziunile […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături desubprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Comitetului consultativ de dialogcivic pentru problemele persoanelor vârstnice, având pe ordinea de zi informăriprivind starea de întreținere și conservare a cimitirelor militare și operelorcomemorative de război și fondurile alocate pentru protejarea, întreținerea șirepararea mormintelor și operelor comemorative de război situate pe razateritorială a municipiului Brașov, […]

Publicat în

Conform Raportului de activitate pe anul 2022 al Casei Județene de Pensii Brașov, prezentat astăzi în ședința Colegiului Prefectural, această instituție gestionează servicii pentru un număr mediu de 162.286 beneficiari, 212.986 de salariați și 795 persoane asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă. Raportând aceste cifre la populația județului Brașov, de 638.707 de persoane, […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi Raportul privind implementarea Hotărârii Colegiului Prefectural Brașov nr. 1/2023 – Programul pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul Sărbătorilor Pascale 2023 (1-18 […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Comisiei de Dialog Social, având următoarea ordine de zi: 1. Situația salariaților din Institutul Național de Statistică și a salariaților din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. 2. Aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Instituției […]

Publicat în

Instituția Prefectului Județul Brașov a găzduit astăzi ședința de lucru dedicată proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de transport din județul Brașov, organizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Au participat: secretarul de stat Adrian Foghiș, din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, subprefectul Lucian Pătrașcu, reprezentanți ai Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Companiei Naționale de Administrare a […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice şi protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale 2023 – proiect de hotărâre prezentat de Instituția Prefectului […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința extraordinară a Comisiei de Dialog Social, convocată la solicitarea Filialei județene Brașov a CNS Cartel Alfa, ca urmare a cererii care i-a fost înaintată de Sindicatul „Spiru Haret” Brașov. Pe ordinea de zi a figurat prezentarea de către președintele Sindicatului „Spiru Haret” Brașov, prof. Adrian Radu, a unui memoriu privind, […]

Publicat în

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Comisiei mixte de implementare și adaptare la nivelul județului Brașov a Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. […]