COMUNICAT DE PRESĂ – În atenția candidaților care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

COMUNICAT DE PRESĂ

În atenția candidaților care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și prevederile  Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, candidații care au fost programați să susțină proba practică în vederea obținerii permisului de conducere în perioada 17.03-15.05.2020, vor fi reprogramați din oficiu (fără a fi necesară prezența candidatului) de către lucrătorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Brașov, prin proceduri specifice, cronologic, respectându-se pe cât posibil ziua în care aceștia au fost programați, conform datelor din tabelul de mai jos:

Tabel program examinare

De asemenea, candidații care au susținut proba teoretică, dar nu s-au programat la proba practică, precum și candidații programați în perioada 15.05.-01.06.2020,  sunt invitați să se prezinte pentru programare/reprogramare la sediul serviciului, de luni până joi, în intervalul orar 14.00-16.00.
La desfășurarea probei practice, candidații vor avea asupra lor dosarul de examinare.

ŞEF SERVICIU,
Comisar-șef de poliţie, MATEI MARIAN – VICTOR