Contractele de achizitie publica cu o valoare totala de peste 5000 Euro

Actul aditional la contractul de furnizare nr 17004 din 04.12.2018 este disponibil aici
Contract de prestare servicii de curatare a birourilor 2019 este disponibil aici