Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Membri titulari
a.Președinte – Folea Adrian, subprefect la Instituția Prefectului Județul Brașov
b.Membru – Maria Dumbrăveanu, secretar al județul Brașov
c.Membru – Naferică Bogdan, secretar al UAT comuna Crizbav
d.Secretar – Popa Dana, șef birou Financiar Contabilitate – Instituția Prefectului Județul Brașov

Membri supleanți
a.Președinte – Pitiș Paula, secretarul UAT municipiul Brașov
b.Membru – Diana Georgeta Borș, șef serviciu la Instituția Prefectului Județul Brașov
c.Membru – Simona Făgărășan, secretar al UAT comuna Hârseni
d.Secretar – Popescu Cristina, referent- Instituția Prefectului Județul Brașov