Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Membrii titulari:

a. Secretarul general al Instituției Prefectului Județului Brașov;
b. secretarul general al judeţului Brasov: d-na MARIA DUMBRĂVEANU;
c. un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brașov : dl GALEA DORIN;

Membrii supleanți:

a) secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale reşedinţă de judeţ: dna TRANDAFIR ADRIANA
b) un reprezentant al instituţiei prefectului din judeţul Brașov: dna NADIA BOZOCEA
c) un membru desemnat de majoritatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Brașov: dna FAIC REIHAN