Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Membrii titulari:

  1. Președinte – Subprefect la Instituția Prefectului Județul Brașov
  2. Membru – Maria Dumbrăveanu, secretar al județul Brașov
  3. Membru – Naferică Bogdan, secretar al UAT comuna Crizbav
  4. Secretar – Plopu Maria-Magdalena, consilier superior la Instituția Prefectului Județul Brașov

Membrii supleanți:

  1. Președinte – Goran Adriana, secretarul UAT municipiul Brașov
  2. Membru – Diana Georgeta Borș, șef serviciu la Instituția Prefectului Județul Brașov
  3. Membru – Simona Făgărășan, secretar al UAT comuna Hârseni
  4. Secretar Popescu Cristina, referent superior la Instituția Prefectului Județul Brașov