Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

Nr. crt. Instituţia Persoana desemnată
1 Instituția Prefectului

Judeţul Braşov

Loredana-Georgiana Apostu
2 Instituția Prefectului

Judeţul Braşov

Mirela Iordan
3 Instituția Prefectului

Judeţul Braşov

Adrian Enescu
4 Agenţia Domeniilor Statului – Filiala Braşov Imola Koșa
5 Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană Braşov Băia Horia
6 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov Mihaela Calcea
7 Iulia Munteanu
8 Garda Forestieră Braşov Ştefan Czupor
9 Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva Direcţia Silvică Braşov Claudiu Sergiu Bogdan
10 Consiliul Judeţean Braşov Cornel Dună
11 Asociaţia Administratorilor de Păduri Emil Eftim
12 Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România Ionescu Mihai Florin
13 Institutul Naţional de Cercatare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov Macaveiu Viorel
14 Sindicatul Naţional al Tăranilor şi Proprietarilor Români Constantin Grosu
15 Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Braşov a ANIF Marian Dan Ştefan