Colegiul prefectural

MEMBRI DE DREPT
1. INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV – Prefect – Mihai Cătălin VĂSII
2. INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL BRAȘOV – Subprefect – Ioan Codruț BUCUR
3. DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV – Director Executiv – Andrea Elena NECULAU
4. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV – Inspector şcolar general – Ovidiu Florin TRIPȘA
5. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ ŞI PATRIMONIUL NAŢIONAL BRAŞOV – Director executiv interimar – Ruxandra ȘTEFAN
6. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET BRAŞOV – Director executiv – Camelia VLAD
7. DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ – Director executiv – Claudia DAVID
8. DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR – Director – Valter Dorin ENACHE
9. AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV – Director executiv – Ciprian BĂNCILĂ
10. AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV – Director executiv – Liliana DRAGOMIR
11. AGENTIA JUDETEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BRAŞOV – Director executiv – Anamaria Mihaela COVACI
12. INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI A MATERIALULUI SĂDITOR – Directror executiv – Angela RĂDESCU
13. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „ŢARA BÂRSEI” AL JUDEŢULUI BRAŞOV – Inspector şef – Lt.Col. Lucian MARCIU

PERSOANE CU STATUT DE INVITAT PERMANENT
14. ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV – Şef administraţie – Mihai HÂRLAB
15. GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ ”BUREBISTA” BRAȘOV – Comandant – Colonel Valentin MIREA
16. DIRECŢIA VAMALĂ – BIROUL TERITORIAL – Șef birou vamal – Aurel ICHIM
17. CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE BRAŞOV – Preşedinte, director general – Sorin Constantin MELINTE
18. AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ BRAŞOV – Director executiv – Dorel STÂNEA
19. COMISARIATUL JUDEŢEAN AL GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU BRAŞOV – Comisar șef – Mircea PARASCHIV
20. OFICIUL JUDEŢEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE BRAŞOV – Director – Marius Cornel RICA
21. UNITATEA DE ADMINISTRAȚIE A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE – Filiala teritoriala de I.F. BRAȘOV – Director – Călin HOGEA
22. DIRECŢIA SILVICĂ BRAŞOV – Director – Ioan Dănuţ RUNCEANU
23. COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR – Comisar şef adjunct – Marcela ACHIM
24. CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV – Director executiv – Diana ITU
25. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI BRAŞOV – Inspector şef – Adrian REIT
26. INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BRAŞOV – Inspector şef – Chestor de Poliție Valentin FLUCUŞ
27. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ”NICOLAE TITULESCU” BRAŞOV – Inspector şef – Col. Cristian PALIȘTAN
28. OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ BRAŞOV – Director interimar – Radu Simion MOȚA
29. INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII BRAȘOV – Inspector Șef – Liviu FIRĂSTRĂU
30. GARDA FORESTIERĂ BRAŞOV – Inspector Şef – Sandu Ioan MIHALTE
31. DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ BRAŞOV – Director executiv – Ion POPESCU
32. SISTEMUL JUDEȚEAN DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRAŞOV – Director – Mihai UȚĂ

Secretariatului Tehnic al Colegiului prefectural al Județului Brașov, astfel:
Nadia BOZOCEA Șef serviciu Serviciul Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate
Paula LEONTE Consilier superior Serviciul Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate
Irina NEAGU Consilier I Serviciul Afaceri Europene, Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate

În funcție de necesitățile existente la nivelul județului, la lucrările colegiului prefectural pot participa ocazional și alți invitați.