Colegiul prefectural

Colegiu prefectural are ca scop armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate (SPD) ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate sau cu sediul în județul Brașov.

Atribuții:

  1. analizează activitatea SPD ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale și propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia;
  2. stabilește domeniile și acțiunile în care este necesară implicarea mai multor SPD pentru realizarea cu eficiență a unor activități desfășurate în comun;
  3. stabilește măsurile necesare implementării la nivel județean a programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel național.
  4. îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Componența colegiului prefectural se stabilește de către prefect, prin ordin care este disponibil aici

Hotărârile Colegiului Prefectural sunt disponibile aici

În funcție de necesitățile existente la nivelul județului, la lucrările colegiului prefectural pot participa ocazional și alți invitați.