Comisia de analiză tehnică

Colectivul de Analiză Tehnică (C.A.T.)

Din CAT fac parte, în funcție de natura și localizarea proiectului, următorii membrii:

Coordonator:

 • Ciprian Băncilă – Director Executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;

 Membrii:

 • Mircea Paraschiv – Comisar Şef, Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu;
 • Postolea Raluca – Direcția Județeană pentru Cultură Brașov
 • Muntean Anca (medic primar Igiena Colectivităților de Copii și Tineret) (membrii supleanți: dr. Ciurea Mihaela – medic primar Colectiv Medicina Muncii și as. Mioara Stoica – asistent medical principal Colectiv Igiena Mediului) – Direcţia de Sănătate Publică Braşov;
 • Dana Damian (obiective SEVESO), Viorel Bogdan Neagu, Tudor Tofan, Răzvan Rîmniceanu – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;
 • Ionela Stănculescu – Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov;
 • Adrian Ibănescu – arhitect-şef, Consiliul Judeţean Braşov;
 • Criț Ioan Gavril, Florin Nicolae Nan – Garda Forestieră Braşov;
 • David Claudia – Director Executiv, Baia Horia – consilier superior – Direcţia pentru Agricultură Județeană Braşov;
 • Reprezentanții autorităților publice locale de pe raza UAT-ului unde se va realiza proiectul de investiții, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și urbanismului, conform nominalizărilor transmise către APM Brașov de către UAT-uri.

 Membru-invitat permanent:

 • Liana Monica Morgovan – consilier, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov;

 Secretar CAT:

 • Codruța Săuca – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov.

 La solicitarea APM Brașov vor participa și reprezentanții unor servicii publice și structuri responsabile pentru furnizarea de utilități.

 Structura CAT poate fi suplimentată și cu alte autorități, în funcție de natura proiectului supus analizei. Astfel, mai pot face parte din CAT reprezentanții Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, administratorii/custozii ariilor protejate, etc. În cazul în care se decide includerea în CAT a unor instituții ce nu au membri nominalizați în prezentul ordin, APM Brașov va solicita conducerii forurilor respective desemnarea persoanelor care vor deveni membre CAT și vor emite puncte de vedere.