Comisia de analiză tehnică

Colectivul de Analiză Tehnică (C.A.T.)

Potrivit Legii nr. 292/2018, evaluarea impactului asupra mediului stabileşte cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul judeţului unde se află amplasamentul proiectului.

CAT este formată din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi/sau locale. Agenția pentru Protecția Mediului Brașov transmite membrilor CAT documentele relevante pentru proiect depuse de titular, autorităţile reprezentate în CAT urmând să formulează în scris solicitări de completări/informaţii suplimentare sau, după caz, puncte de vedere, cu privire la potenţialul impact al proiectului.
……………………………………………………………………………………….
Ordinul Prefectului nr. 212 din 19.02.2024, privind stabilirea componentei Colectivului de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, este disponibil aici