Comisia de dialog social

În cadrul judeţelor functioneaza comisii de dialog social, formate din reprezentanţi ai administraţiei publice locale, organizaţiilor patronale şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel national. Comisiile au caracter consultativ şi activitatea lor vizeaza, în special,asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei/partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate social.
……………………………………………………………………………………….
Ordinul Prefectului nr. 879 din 23.09.2021, privind stabilirea componentei Comisiei de Dialog Social, este disponibil aici