Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Membrii
Nadia Bozocea – șef serviciu SAEMSPD
Diana Borș – șef serviciu SERUIRPAAP
Dorina Aitean – consilier superior SAEMSPD