Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de Monitorizare

VĂSII MIHAI CĂTĂLIN – prefect, preşedintele CM
AMBRUS IZABELLA-AGNES – subprefect, membru
BUCUR IOAN CODRUȚ – subprefect, membru
CONSTANTIN RĂZVAN – director Cancelarie Prefect, membru
SOLOVĂSTRU LILIANA – şef serviciu S.J.C.A, membru
BOZOCEA NADIA – şef serviciu S.A.E.M.S.P.D., membru
POPA DANA – şef serviciu Serviciul Economic, membru
STUPARU CRISTINA ANA-MARIA – şef serviciu S.P.C.P., membru
MATEI MARIAN VICTOR – şef serviciu S.P.C.R.P.C.I.V., membru
FERȚU CRISTINA – consilier juridic superior, Corp Control Prefect, membru
MORGOVAN LIANA  MONICA – consilier superior, S.A.E.M.S.P.D., Secretariatul Tehnic al CM
PLEȘA DELIA – consilier superior, Serviciul Economic, înlocuitor Secretariatul Tehnic al CM