Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTŢII SOCIALE BRAŞOV
MIHAELA COVACI
INSTITUŢIA PREFECTULUI
GABRIEL NECULA
IOANA DOBRE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
SILVIANA CIOCEANU
DELIU OVIDIU
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
ADRIANA CRISTIANA
LUTSCH CRISTIAN ŞOVĂIALĂ
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
ANCA DOGAR
MIHAELA COLDEA
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN
MIHAELA HERMENEAN
RUXANDRA STANCIU
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
SORINA LUMINIŢA ŞURUBARU
LIANA DUMITRU
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
ALINA CRAPCIU
MIRELA DRĂGAN
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL
RUXANDRA ŞTEFAN
VIRGIL MIHĂILESCU
ASOCIAŢIA “CATHARSIS”
AZOTA POPESCU
IOANA ROŞALĂ
ASOCIAŢIA „ROMANIAN AMERICAN MENTHAL HEALTH ALLIANCE” RAMHA BRAŞOV
RĂZVAN ANDRONIC
ANCA OLGA ANDRONIC
ASOCIAŢIA „PRO DEMOCRAŢIA”
BOGDAN LAZĂR
MARIANA TÎNŢĂREAN
FUNDAŢIA PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TINERET ”FAST”
HRISTEA DANIEL
UNIUNEA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
MARA LIGIA SEZONOV
ELENA RĂDULESCU
CONFEDERAŢIA CNSRL „FRĂŢIA” BRAŞOV
ELENA CORNEA
CAMELIA DRĂGHICIU
CONFEDERAŢIA „CARTEL ALFA” BRAŞOV
BODOR FLORICA
GENOVICA LIŢCANU
FEDERAŢIA „ÎNFRĂŢIREA”
MARIANA GEORGESCU
MARIANA COJOCARU
CONFEDERAŢIA PATRONATELOR „CONPIROM”
MARIA MORAR
BUCUR COJANU
UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIŞILOR DIN ROMÂNIA “UGIR 1903” FILIALA BRAŞOV
ELENA DOVAL
RODICA MĂCIUCĂ
FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII „FPIMM”
MANUELA TÎRŢĂLAŞ
LILIANA OANCEA
ASOCIAŢIA FEMEILOR DE AFACERI CONDUCĂTOARE DE ÎNTREPRINDERI (AFAFCI)
LUANA POPA
ANA ONIŢĂ
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ UN PAS SPRE VIITOR
FLORIN CĂTĂNESCU