Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

Nr. crt. Instituţia Persoana desemnată Funcţia
1 Instituția Prefectului –  Judeţul Braşov Mihai-Cătălin Văsii Preşedinte
2 Instituția Prefectului –  Judeţul Braşov Subprefect Secretar
3 Instituția Prefectului –  Judeţul Braşov Liliana Solovăstru membru
4 Agenţia Domeniilor Statului – Filiala Braşov Imola Kosa membru
5 Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană Braşov Claudia David membru
6 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov Radu Simion Moța membru
7 Garda Forestieră Braşov Sandu Ioan Mihalte membru
8 Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva Direcţia Silvică Braşov Dănuţ Ioan Runceanu membru
9 Consiliul Judeţean Braşov Radu Voinea membru
10 Asociaţia Administratorilor de Păduri Gabriel Rozorea membru
11 Asociaţia Proprietarilor de Păduri din România Mihai Florin Ionescu membru
12 Institutul Naţional de Cercatare Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov Viorel Macaveiu membru
13 Sindicatul Naţional al Țăranilor şi Proprietarilor Români Iancu Zaharia membru
14 Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Braşov a ANIF Dorel Dumitru Necșulescu membru