Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

ADRIAN ENESCU – președinte, Instituţia Prefectului judeţul Braşov
CENȚU ROMEO – reprezentant OCPI Brașov
GRAVU CORNEL – primar comuna Drăguș
FOGORAȘ CRISTINA – secretar UAT Drăguș
JURCOVAN NICOLAE – viceprimar Drăguș
ANDREAȘ VASILE – primar comuna Sâmbăta de Sus
LAZĂR MARIANA – secretar UAT Sâmbăta de Sus
RUFA GHEORGHE – viceprimar comuna Sâmbăta de Sus
PALER EUGEN – inginer geodez
OPREA VASILE LUCIAN – primar comunA Holbav
GLIGORAȘ NONICĂ NICUȘOR – secretar UAT Holbav
MUNTEAN IOAN SORIN – delegat în probleme de urbanism și amenajarea teritoriului
CĂLBUREAN GHEORGHE – primar comuna Vulcan
MORAR ANA-ZENOVIA – secretar UAT Vulcan
POPESCU ADRIAN – referent de specialitate