Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Grupul de Lucru Mixt pentru romi de la nivelul județului Brașov

Atribuții:
Evaluează principalele nevoi ale comunităţilor de romi stabilite la nivel local, în conformitate cu domeniile sectoriale cuprinse în  Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
Analizează și adoptă Planul Județean de Măsuri privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome, elaborat la nivel județean de Biroul Județean pentru Romi în baza Strategiei.
Ordinul de Prefect pentru stabilirea componenței grupului de lucru mixt pentru problemele romilor la nivelul județului Brașov este disponibil aici