Discuții referitoare la cadrul legislativ privind serviciile oferite copiilor cu tulburare de spectru autist

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a avut astăzi, la sediul Instituției Prefectului, o întâlnire la care au participat reprezentante ale Casei Județene a Asigurărilor de Sănătate (CJAS), Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Asociației „Rază de Speranță”, Asociației „Copiii de cristal”, Federației Asociațiilor de Părinți ai Copiilor cu Autism, Asociației de servicii sociale SCUT, Colegiului Psihologilor și ai practicienilor în domeniul tulburării de spectru autist.

Principalele teme ale discuției au vizat Ordinul nr. 1.992 din 14 iunie 2023 al ministrului Sănătății, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical și Ordinul nr. 774 din 18 septembrie 2023 al președintelui Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate nr. 180/2022.

Reprezentantele asociațiilor nonguvernamentale și profesionale au solicitat d-nei director al CJAS Brașov, Ancuța Daisa, și d-nelor dr. Raluca Pintea și Maria Loredana Someșan, de la DSP Brașov, câteva clarificări în privința unor prevederi ale acestor acte normative. De asemenea, au solicitat sprijin la nivel local pentru demersurile le care le fac în vederea ușurării accesului la decontarea de către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate a serviciilor care sunt oferite copiilor cu nevoi speciale – în speță celor cu tulburare de spectru autist.

„Intervenția în cazul persoanelor cu tulburare de spectru autist este multidisciplinară și considerăm că este firesc să fie decontate serviciile care sunt oferite de practicienii din toate aceste discipline”, a fost poziția susținută de reprezentantele ONG-urilor și ale practicienilor în domeniu.

Prefectul Mihai Cătălin Văsii: „Am toată deschiderea pentru a susține – desigur, în limita legii și a atribuțiilor mele – toate demersurile și inițiativele care vin în sprijinul copiilor cu nevoi speciale și ale familiilor acestora. Pentru a fi eficienți, cred că este bine să facem propuneri concrete pentru adaptarea cadrului legislativ atât în ceea ce privește criteriile de autorizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile conexe actului medical, cât și normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate. La Instituția Prefectului vom centraliza aceste propuneri, le vom transmite autorităților centrale competente și vom urmări parcursul lor ulterior”.