Echipa locală de sprijin la nivelul județului Brașov pentru integrarea socială a străinilor

Echipa locală de sprijin la nivelul județului Brașov pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene

Responsabilități:

  1. a) analizează problemele semnalate administrației publice locale de către străini, în ce privește accesarea la nivel local a drepturilor prevazute de lege și identifică soluții pentru remedierea acestora;
  2. b) identifică servicii de asistență individualizate și personalizate precum și instituțiile responsabile cu furnizarea acestora;

Echipa este formată din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale și ai organizaţiilor neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul integrării străinilor. Ordinul de constituire este disponibil aici