Transparență decizională

Decizia nr.3787 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brasov privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii 273/2006 este disponibila  aici

Raport privind accesul la informațiile de interes public este disponibil aici