A fost avizată Strategia județului Brașov de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024 – 2028

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, având pe ordinea de zi prezentarea și avizarea Strategiei județului Brașov de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024 – 2028.
Documentul a fost elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov și are drept scop realizarea unui sistem funcţional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, să prevină şi să combată riscul de excluziune socială si să determine creșterea calității vieţii acestor persoane.
Pentru elaborarea acestei strategii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov a solicitat informații de la instituţiile publice şi private implicate (primării, ONG-uri, unități medicale). Strategia judeţului Braşov de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2028 a fost postată pe site-ul DGASPC Brașov spre consultare publică. De asemenea, DGASPC Brașov a organizat o sesiune de consultare la care au fost invitați reprezentanții primăriilor, ONG-urilor, spitalelor din județul Brașov, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială și Consiliului Județean Brașov.
Propunerile pe care reprezentantii acestor entități le-au făcut în timpul consultărilor au fost cuprinse în Planul de implementare a Strategiei judeţului Braşov de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024-2028.
Membrii Comisiei Județene privind Incluziunea Socială au avizat Strategia județului Brașov de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2024 – 2028, urmând ca aceasta să fie supusă spre aprobare plenului Consiliului Județean Brașov.
Prefectul Mihai Cătălin Văsii: „Este de apreciat faptul că la definitivarea acestei Strategii au contribuit toți factorii cu atribuții în domeniu, atât din sfera instituțiilor statului, cât și din cea a organizațiilor non-guvernamentale. Sunt convins că, ulterior aprobării de către plenul Consiliului Județean Brașov, aplicarea prevederilor documentului va însemna creșterea în continuare a calității serviciilor sociale oferite persoanelor vulnerabile din județul nostru”.