Comisia județeană privind incluziunea socială a avizat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2024

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Comisiei județene privind incluziunea socială, având pe ordinea de zi prezentarea și avizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2024.
Documentul a fost prezentat de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, Julieta Aurelia Gârbacea.

Potrivit acestui Plan anual, serviciile sociale existente la nivel județean sunt în număr de 46, din care:
2 Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități;
1 Centru rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost;
3 Centre de îngrijire și asistență;
1 Centru de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei domestice;
7 Locuințe protejate;
1 Cămin pentru persoane vârstnice;
1 Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități;
16 case de tip familial;
4 Centre de plasament (care sunt în curs de închidere);
1 Adăpost de noapte pentru copiii străzii;
2 Centre maternale „Casa Mamei”;
1 rețea de persoane/familii de plasament și asistenți maternali profesioniști;
3 Centre de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;
1 Centru de primire în regim de Urgenţă „Domino”;
2 Centre de recuperare;

Servicii sociale propuse a fi înfiinţate prin accesarea fondurilor nerambursabile și/sau prin parteneriat public-privat:
2 Case de tip familial;
1 Locuinţă protejată (va găzdui tineri cu dizabilităţi care ies din sistemul de protecţie a copilului);
2 Locuinţe maxim protejate (vor găzdui tineri cu dizabilităţi care ies din sistemul de protecţie a copilului);
1 Centru rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost;
1 Cămin pentru persoane vârstnice;
1 Unitate de îngrijire la domiciliu (servicii oferite în comunitate pentru persoane vârstnice);
1 Echipă mobilă (servicii oferite pentru persoane adulte cu dizabilități)
1 Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator (servicii oferite pentru persoane adulte cu dizabilități).
Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2024 a fost avizat de Comisia județeană privind incluziunea socială, urmând să intre spre aprobare în plenul Consiliului Județean.