Raportul de activitate al CJAS Brașov, prezentat în ședința Colegiului Prefectural

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi, alături de subprefectul Ambrus Izabella Agnes, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi Raportul de activitate pe anul 2023 al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Brașov, prezentat de directorul general al acestei instituții, Ancuța Daisa.
Câteva date din acest raport:
* Din totalul populaţiei stabile a judeţului Brașov, de 640.035 persoane (date ale Direcției Județene de Statistică Brașov la 01.07.2023), un număr de:
 581.876 persoane sunt înscrise pe listele medicilor de familie din județul Brașov (91 % din total populaţie);
 473.252 sunt persoane asigurate beneficiare de pachet de bază
108.624 persoane sunt beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale.
* Plătitori la Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate: aproximativ 30% din totalul populației județului.
* Pentru accesul persoanelor asigurate la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, Casa de Asigurări de Sănătate Brașov a încheiat în anul 2023 un număr de 712 contracte de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în valoare de 856.146.970 lei.
* Pentru accesul asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare care se acordă în cadrul Programelor Naționale de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Brașov a încheiat în anul 2023 un număr de 97 contracte în valoare de 391.357.240 lei.
Plățile efectuate de Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, la data de 31 decembrie 2023, în baza contractelor încheiate pentru furnizarea de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, au însumat 1.570.484.094 lei, reprezentând 99,91% din creditele bugetare aprobate.
* În ceea ce privește asistența medicală primară, la data de 31.12.2023, exista un necesar de 58 de medici de familie, iar 7 localități erau fără medic de familie sau punct de lucru al unui medic de familie aflat în relație contractuală cu CJAS Brașov: Augustin, Beclean, Bunești, Cața, Lisa, Șoarș, Ticuș.
Situația la zi:
 există un necesar de 53 de medici de familie
 există 4 localități fără medic de familie sau punct de lucru al unui medic de familie aflat în relație contractuală cu CJAS Brașov : Beclean, Cața, Șoarș și Ticuș
 2 medici noi intrați în contract, la Bunești și Lisa
 La nivelul trimestrului IV 2023, venitul mediu pe cabinet de medicină de familie se situa la 43.496 lei.
 Valorile extreme ale intervalului de venituri ale cabinetelor de medicină de familie sunt de 15.795 lei ca venit minim şi 88.166 lei ca venit maxim.
 Cu toate acestea, la nivelul judeţului Brașov se manifestă în ultimii ani o scădere a numărului de medici de familie cu liste proprii ce încheie contracte de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară cu CJAS Brașov, de la 320 cabinete în anul 2016, la 293 de cabinete la 31.12.2023.
Raportul de activitate al CAS Brașov se găsește pe pagina de internet a instituției www.casbv.ro – secțiunea Informații Publice – Rapoarte de activitate.