Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

    1. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2021.
    2. Analiza activității pe anul 2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov.
    3. Diverse.

***

1.Membrii Colegiului Prefectural au adoptat, în unanimitate, Hotărârea privind aprobarea Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2021, care prevede, între altele, faptul că instituțiile reprezentate în cadrul Comisiei pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice și Comisiei de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică vor desfășura verificări separat, pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.

2.Directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Brașov, Ciprian Băncilă, a prezentat raportul de activitate pe anul 2020 al instituției. Câteva repere:

– Au fost emise 3.258 categorii de documente și acte de reglementare și s-au organizat 39 de ședințe ale Comitetelor Tehnice de Avizare;
– S-au aprobat 664 formulare pentru transport deșeuri periculoase;
– S-au emis 12 puncte de vedere necesare gestionarilor de fonduri cinegetice din județul Brașov în vederea obținerii derogărilor la specia strict protejată urs, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune;
– Conform prevederilor HG 323/2010, privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, s-au procesat date aferente a 6 declarații de capturi/ucideri accidentale;
–  Reprezentanții APM Brașov au participat în 82 comisii de evaluare și constatare a pagubelor produse de specii din fauna sălbatică animalelor domestice sau culturilor agricole;
– S-au actualizat date în Registrul Național Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al habitatelor naturale de interes comunitar din România;
– S-au actualizat fişele de evidenţă trimestriale ale animalelor deţinute de Grădina Zoologica Brașov, Centrul de reabilitare Libearty Zărnești și Asociația Valea Zimbrilor Vama Buzăului, aferente trimestrelor I-IV din anul 2020 și lista colecției de animale aferentă anului 2020;
– S-a coordonat acţiunea de evaluare a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică pentru cei 22 de gestionari de fonduri cinegetice, datele fiind centralizate și transmise către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
– S-a operat Reţeaua Locală de Monitorizare a Calităţii Aerului compusă din 5 staţii automate amplasate în aglomerarea Braşov și 1 stație automată amplasată în comuna Fundata;
– S-a operat reţeaua manuală de monitorizare a factorilor de mediu în judeţul Braşov: lunar pulberi sedimentabile – 32 probe, zilnic amoniacul  şi hidrogenul sulfurat (în zilele fără precipitaţii) efectuându-se 286 determinări; zgomot ambiental – 81 probe;
– S-a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Braşov prin determinarea activităţii beta și alfa globale (3.853 determinări) și măsurări automate de debit doză gama absorbită în aer (8.780 măsurări);
– S-a derulat activitatea de gestionare a datelor de calitatea aerului şi informare a publicului – validare zilnică şi lunară, întocmire buletin zilnic de informare a publicului;
– S-a răspuns, în termenul legal, la 62 de solicitări de informaţii privind mediul;
– În cursul anului 2020, la APM Brașov au fost înregistrate 136 de petiții, din care: 112 petiții provenite de la persoane fizice și 24 de la persoane juridice. Din totalul de 136 petiții, 110 au fost redirecționate autorităților abilitate, conform Ordonanței 27/2002, privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, completată și modificată, și 7 clasate, conform art.7 al actului normativ menționat.

3.La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, Dorin Valter Enache, s-a referit la riscul pentru sănătate reprezentat de comercializarea ilegală, de către diverse persoane, a unor produse alimentare (lactate, legume, fructe ș.a.) pe domeniul public, în special în proximitatea drumurilor naționale, precum și în unele parcări. Directorul executiv al DSVSA Brașov și-a arătat disponibilitatea ca reprezentanți ai instituției să participe alături de personal al altor structuri abilitate (Poliție, administratori ai respectivelor drumuri, parcări etc.) la acțiuni de control pentru stoparea acestui fenomen.

De asemenea, atât prefectul Mihai Cătălin Văsii, cât și inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean, col. Cristian-Elly Paliștan, au adus în atenție apariția în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență a Guvernului privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. O ședință de lucru dedicată acestui subiect a fost programată de prefectul județului pentru ziua de vineri, 30 iulie, cu participarea conducerilor Inspectoratului de Jandarmi Județean, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Protecția Mediului și Gărzii Forestiere.