Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi şedinţa Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea Raportului de activitate pe anul 2023 al Casei  Judeţene de Pensii Brașov.

► Câteva date din prezentarea făcută de directorul executiv al Casei Județene de Pensii Brașov, Diana Itu:
* Casa Județeană de Pensii Brașov gestionează servicii pentru un număr mediu de 160.467 beneficiari, 199.809 de salariați și 688 persoane asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare facultativă. Raportând aceste cifre la populația județului Brașov, de 640.035 de persoane, se constată ca 56,4% din această populație beneficiază de serviciile Casei Județene de Pensii (CJP) Brașov.

* In perioada 01.01.2023-31.12.2023 CJP Brașov a eliberat aproximativ 14.400 adeverințe privind stagiul de cotizare pentru public, precum și pentru instituțiile similare din țară; de asemenea, aproximativ 11.800 adeverințe au fost emise prin cele două aplicații implementate de Casa Națională de Pensii Publice.
* În perioada 01.01.2023-31.12.2023 la CJP Brașov s-au înregistrat 4.805 petiții, din care 90% referitoare la stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale.
* În aceeași perioadă s-au înregistrat la CJP Brașov 1.125 dosare de instanță noi, din care s-au soluționat 461 (dintre acestea, 191 fiind procese câștigate de CJP Brașov).
* Evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

În baza de date a CJP Brașov au fost înregistrate 232 accidente de muncă produse perioada 01.01.2023-31.12.2023, după cum urmează:
– 195 accidente de muncă produse pe raza județului Brașov, angajatorul având sediul social în acest județ;
– 22 accidente de muncă produse pe raza județului Brașov, angajatorul având sediul social în alte județe 22
– 15 accidente de muncă produse în afara granițelor României.

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, Directia de Sănătate Publica a județului Brașov a confirmat caracterul de profesionalitate al bolii si a transmis către CJP Brașov fisele BP2, de declarare a bolilor profesionale, pentru 212 cazuri.
* Activitatea desfășurată în anul 2023 la cele 4 cabinete de expertiză medicală, Oficiul de expertiză medicală și Comisia Regională de Contestații Brașov din cadrul CJP Brașov a însumat mai multe acțiuni obligatorii. Astfel, la sfârșitul anului 2023 s-au înregistrat 10.324 cazuri de expertizări medicale, 6.704 dosare în evidență (din care 1.658 cazuri nerevizuibile), 8.126 cazuri noi expertizate (din care 149 respinse), 3.290 cazuri revizuite (din care 40 apte de muncă), precum și 2.078 avize de prelungire a concediilor medicale.
* În ceea ce privește activitatea de valorificare a biletelor de tratament, în anul 2023 s-au înregistrat 5.634 cereri și au fost repartizate 3.103 bilete. Dintre acestea, au fost valorificate 2.946, respectiv 94.94%.
►În cadrul aceleiași ședințe, membrii Colegiului Prefectural au aprobat, prin vot unanim, Programul pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2024. Pentru realizarea acestui program, se constituie, prin Ordin al Prefectului, următoarele comisii mixte:
– Comisia pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul judeţului Braşov în perioada sezonului estival – având ca membri reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliție Judeţean Brașov și Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Nicolae Titulescu” Brașov
– Comisia de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov – constituită din reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţiei de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Nicolae Titulescu” şi Inspectoratului de Poliție Judeţean – după caz.

Instituțiile membre ale celor două comisii vor desfășura verificări pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.