Ședință a Colegiului Prefectural dedicată siguranței școlare

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Colegiului Prefectural, având pe ordinea de zi prezentarea Raportului privind siguranța în unitățile de învățământ preuniversitar, realizat pentru perioada septembrie–decembrie a anului școlar 2023–2024, elaborat de Biroul Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.
Raportul menționează faptul că la nivelul județului Brașov, în anul școlar 2023 – 2024, există în evidenţe un număr de 427 unități de învățământ preuniversitar (203 în mediul urban și 224 în mediul rural). Dintre acestea, 407 unități de învățământ sunt în sistemul de stat și 20 în cel privat, 199 fiind cu personalitate juridică și 228 fără personalitate juridică.

După tipul de învățământ, situația se prezintă astfel:
218 grădinițe (98 în mediul urban și 120 în mediul rural)
140 școli gimnaziale (40 în mediul urban și 100 în mediul rural)
43 licee, colegii, etc (41 în mediul urban și 2 în mediul rural).
26 unități de învățământ care fac parte din rețeaua școlară (cluburi sportive, clubul copiilor, școli postliceale).

În colaborare cu Instituția Prefectului Brașov, la nivelul Biroul Siguranța Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, document care a fost diseminat către enitățile semnatare, totodată fiind solicitate întocmirea de planuri locale comune de acțiune și actualizarea  fișelor de obiectiv pentru toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică de la nivelul județului Brașov.

Pentru creşterea gradului de siguranţă şcolară, în perioada septembrie-decembrie 2023 a anului școlar 2023-2024, la nivelul județului Brașov, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au organizat și desfășurat următoarele activităţi:
► 298 planuri de acțiune întocmite;
► 776 acțiuni organizate/ desfășurate, din care:
– 335 pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile;
– 103 pe linia absenteismului și abandonului școlar;
– 124 pentru prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase;
– 89 pe linia prevenirii și combaterii consumului de substanțe interzise;
– 125 în domeniul rutier.
► 961 activități cu caracter de informare și prevenție adresate elevilor, în cadrul orelor de curs la care au fost abordate tematici de natură juridică, precum: prevenirea infracțiunilor comise cu violență, fenomenul de bullying/ cyberbullying, prevenirea consumului de substanțe interzise, prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase, prevenirea traficului de persoane, infracțiunile contra patrimoniului, respectarea regimului rutier, răspunderea penală a minorilor, prevenirea criminalității informatice, prevenirea disparițiilor voluntare, prevenirea victimizării minorilor, prevenirea discriminării și a infracțiunilor motivate de ură.
► 716 participări la activități cu caracter educativ – preventiv destinate altor categorii de beneficiari:  grupuri de lucru tematice cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, instruiri ale cadrelor didactice cu privire la prevederile legale în domeniul violenței școlare, participări la ședințele cu părinții în vederea prezentării reglementărilor legale în vigoare, precum și a altor aspecte de interes.
► 7 întâlniri desfășurate sub coordonarea prefectului;
► 20 cazuri de bullying sesizate prin Inspectoratul Școlar Județean
► 1 analiză tactică întocmită;
► 49 controale pe linia sistemelor de securitate private în unitățile de învățământ, , fiind constatate 34 de încălcări ale legislației în vigoare,
► 61 activități de mediatizare/ promovare
► 90 instruiri / ședințe efectuate cu dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice cu privire la evoluția situației operative, procedurile de intervenție și alte aspecte referitoare la siguranța în unitățile de învățământ.

De asemenea, în perioada de referință au fost derulate 4 campanii de prevenire, după cum urmează:  „Spune Nu drogurilor! – Vigilent-Independent-Puternic în școala mea!”, „Stop atingerilor nepotrivite” – prevenirea victimizării minorilor din mediul rural și prevenirea agresiunilor sexuale, Campania de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în școli și Campania pentru prevenirea cyberbullying-ului, de conștientizare a riscurilor, vulnerabilităților și consecințelor în cee ace privește infracțiunea de violarea vieții private, fiind desfășurate activități specifice cu adresabilitate atât elevilor, cât și cadrelor didactice și părinților.
Evoluția infracționalității în perioada septembrie – decembrie 2023, comparativ cu cea înregistrată în perioada similară a anul 2022, a cunoscut o scădere a faptelor penale produse în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, fiind sesizate și înregistrate 61 de fapte de natură penală, un minus de 2 infracțiuni față de perioada similară a anului 2022.
La toate unitățile de învățământ de pe raza județului Brașov unde au avut loc incidente școlare în perioada de referință, lucrătorii Biroului Siguranță Școlară au întocmit analize post-cauzale, desfășurând totodată activități de consiliere și informare antiinfracțională și antivictimală în rândul elevilor, cu privire la consecințele legale ale faptelor de natură contravențională și/sau penală, drepturile și responsabilitățile acestora, instituțiile care oferă servicii minorilor aflați în situații de risc și familiilor acestora precum și cu privire la prevederile legale în vigoare, de conștientizare a riscurilor și de însușire a modalităților de prevenire a implicării în infracțiuni în calitate de autor sau victimă.

Totodată au fost transmise informări către instituțiile partenere, respectiv D.G.A.S.P.C., I.Ș.J., C.J.R.A.E., în vederea luării măsurilor specifice, conform competențelor conferite de legislația în vigoare.