Știri importante

Comunicat de presa referitor la HCJSU nr.34 DIN 27.10.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în municipiul Brașov și comuna Hărman, precum și instituirea unor măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii noului coronavirus.
Principalele măsuri suplimentare instituite în aceste localități, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28.10.2020, ora 0:00, sunt:
1. Se suspendă activităţile didactice care presupun prezenţa „faţă în faţă” în unităţile de învăţământ preuniversitar (scenariul roșu);
2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor în interiorul clădirilor este interzisă;
3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
4. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. 2 și alin.3 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
5. Se suspendă activitatea cu publicul a cluburilor și discotecilor.
6. Activitățile cu publicul ale cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
7. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă.
8. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
9. Se suspendă activitatea din piețele comerciale (cu excepția piețelor agroalimentare) târguri și oboare.
Hotărârea nr. 34/27.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă aici:

https://bv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/27/2020/10/HCJSU-nr.-34.pdf

Campanie de informare a Crucii Roșii despre coronavirus

Societatea Națională de Cruce Roșie începe, în parteneriat cu Guvernul României, o campanie de informare a populației cu privire la noul coronavirus.

Potrivit filialei Brașov a Crucii Roșii, se vor distribui și afișa materiale de informare. De asemenea, se vor distribui măști, dezinfectante de mâini și șervețele persoanelor aflate în zone aglomerate.

În școli și grădinițe, Crucea Roșie va distribui săpun lichid și solid, șervețele umede antibacteriene sau alte materiale dezinfectante.

„Doresc să mulțumesc Crucii Roșii și sper ca acest exemplu de implicare să fie urmat și de alții. Când există solidaritate, când instituțiile statului colaborează atât între ele, cât și cu reprezentanții societății civile este mult mai ușor să gestionăm și să depășim situații care ne pun probleme”, a declarat prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii.

Stadiul aplicării legilor fondului funciar la nivelul județului Brașov în perioada 1 ianuarie – 3 septembrie 2020

La nivelul județului  Brașov au fost emise, în intervalul 1 ianuarie – 3 septembrie 2020, un număr de 1.444 titluri de proprietate.

În același interval, Comisia Județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar a adoptat un număr de 227 de hotărâri, după cum urmează:

* 78  hotărâri având ca obiect constituirea dreptului de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești;

* 82  hotărâri având ca obiect validarea planurilor parcelare;

* 7 hotărâri având ca obiect punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești;

* 5 hotărâri privind soluționarea unor contestații promovate împotriva hotărârilor comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar;

* 3 hotărâri având ca obiect echivalarea terenurilor agricole pe categorii de folosință;

* 5 hotărâri având ca obiect validarea terenurilor forestiere;

* 2 hotărâri având ca obiect modificarea inventarului stabilit în baza Legii nr.165/2013;

* 45 hotărâri având ca obiect rectificări de titluri de proprietate, rectificări anexe validate etc.

Cea mai sensibilă problemă privind aplicarea legilor fondului funciar o reprezintă faptul că la nivelul județului Brașov se înregistrează un deficit de aproximativ 4.000 ha teren agricol, necesar punerii în posesie a persoanelor validate de către Comisia Județeană Brașov, în baza legilor fondului funciar.

Această suprafață a fost înscrisă pe anexa de despăgubiri 23, a H.G. nr.890/2005, în următoarele localități: Brașov, Predeal, Budila, Cincu, Cristian, Ghimbav, Feldioara, Hălchiu, Ormeniș, Prejmer, Șercaia, Sânpetru, Sâmbăta de Sus, Ungra, Viștea, Vulcan.

Având în vedere faptul că în inventarul centralizat, întocmit în baza H.G. nr.401/2013, privind Normele de aplicare ale Legii nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare, o parte din localitățile care au înregistrate anexe cu despăgubiri au evidențiat și cereri nesoluționate, în urma analizării și soluționării favorabile a acestora suprafața din anexa de despăgubiri ar putea crește considerabil.

Prin Legea nr. 168 din 29 iunie 2015 au fost exceptate de la reconstituirea în natură suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic vegetal şi animal, de utilitate publică. Astfel că, pentru cetățenii care aveau identificate vechile amplasamente în perimetrele institutelor de cercetare de pe raza județului Brașov, trebuie găsite soluții de retrocedare în natură, în alte localități cu excedent de suprafață de pe raza județului, potrivit principiului restituirii cu prevalență în natură, în caz contrar urmând ca și aceștia să fie înscriși pe anexa de despăgubiri.

Activitatea comisiilor locale de fond funciar este permanent în atenția Instituției Prefectului, acordându-se consultanță de specialitate ori de câte ori este solicitată.

Prin Ordin de prefect s-a dispus efectuarea de controale la comisiile locale de fond funciar din județ care înregistrează un procent mic de eliberare a titlurilor de proprietate sau ca urmare a reclamațiilor cetățenilor.    Scopul controalelor a constat în deblocarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate, prin identificarea problemelor și recomandarea de soluții în conformitate cu legislația din domeniu, iar în cazuri excepționale s-au aplicat și sancțiuni contravenționale.

Totodată au fost organizate întâlniri permanente cu reprezentanții comisiilor locale de fond funciar din județ, pentru a analiza punctual situația la nivelul fiecărei comisii, în vederea identificării soluțiilor optime de deblocare a procesului de eliberare a titlurilor de proprietate.

Verificările la comisiile locale de fond funciar din județ vor continua și se vor dispune măsurile ce se impun acolo unde nu s-au remediat deficiențele constatate cu prilejul controalelor.

Aplicatie online pentru a verifica in timp real statusul cererii de emitere a pasaportului electronic.

Pentru a oferi servicii publice de calitate, in beneficiul cetateanului roman, va informam ca specialistii IT din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte au dezvoltat o aplicatie online prin care se ofera posibilitatea cetatenilor de a verifica in timp real statusul cererii de emitere a pasaportului electronic.
Link-ul va fi disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, pe site-ul oficial al Directiei Generale de pasapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro precum si pe site-urile Institutiilor Prefectului, avand ca si criteriu de cautare numarul de cerere sau ultimele 8 caractere din CNP si data depunerii cererii. La depunerea cererii, solicitantii de pasapoarte electronice vor fi informati cu privire la cele doua criterii de cautare, cu mentiunea ca numarul de cerere il pot obtine de pe formular, la momentul semnarii acestuia.
Prin intermediul acestei aplicatii, cetateanul poate vizualiza cand ajunge pasaportul in ghiseu si se poate prezenta in vederea ridicarii acestuia.
De asemenea reamintim modificarea importanta intervenita in legislatie referitoare la pasapoartele simple temporare, care se vor elibera in acelasi termen prevazut pentru eliberarea pasaportului simplu electronic;
Legiuitorul a prevazut si posibilitatea eliberarii pasaportului simplu temporar in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii atunci cand:
in situatii OBIECTIVE in care, din motive de SANATATE,FAMILIALE sau PROFESIONALE, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic.
In schimb, aceste situatii obiective trebuie dovedite, dupa caz, cu documente care sa ateste motivele de SANATATE, FAMILIALE sau PROFESIONALE care determina necesitatea si urgenta deplasarii persoanei in strainatate.
Pentru toate aceste motive invitam cetatenii, inca o data, sa obtina informatiile pertinente si documentele de calatorie din timp.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  informează că, în data de 01.09.2020, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 802, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.152/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului national electronic de plată online.

 

Actul normativ sus-menționat reglementează modalitatea de încasare a tarifelor aferente permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor de circulație provizorie, precum și modalitățile de plată a contravalorii acestor documente.

 

În scopul încasării contravalorii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor de circulație provizorie este operațional contul RO94RNCB0082000367331018 deschis la BCR-sucursala Unirii, de către RA-APPS.

Pentru evitarea neplăcerilor cauzate de imposibilitatea efectuării plăților în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor,  se vor menține modalitățile de încasare actuale  până la data de 30.09.2020. După această dată, plățile nu vor mai putea fi efectuate, în numerar, la ghișee.

Precizăm faptul că au fost inițiate demersuri pentru implementarea serviciilor electronice de plată astfel încât să se mențină posibilitatea încasării tarifelor aferente acestor operațiuni și la sediile serviciilor publice comunitare teritoriale prin terminale automate.

In ceea ce priveste încasarea sumelor reprezentând contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare, taxele de păstrare combinație cu număr de înmatriculare sau tarif atribuire număr preferential, modalitățile de plată nu se modifică, urmand a fi efectuate, în numerar, la ghișeele serviciilor publice comunitare.

Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 ramân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberarea permisului de conducere/certificatului de înmatriculare sau autorizației de circulație provizorie.

Precizăm faptul  că modificările aduse prin actul normativ fac parte dintr-o serie de intervenții necesare în vederea debirocratizării și simplificării serviciilor publice din sfera noastră de activitate pe măsura creșterii gradului de digitalizare în România.

 

 CONDUCEREA D.R.P.C.I.V.

Măsurile pentru sprijinirea beneficiarilor PNDR în perioada în care este decretată starea de alertă ca urmare a pandemiei cu COVID-19

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a adoptat măsurile cu caracter special aplicate în ultima perioadă ca urmare a prevederilor Ordonanța militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de preverire a răspândirii COVID-19, a Ordinului MADR nr. 78 din 19.03.2020 privind aprobarea măsurilor necesare desfășurării activităților specifice implementării PNDR 2020 ca urmare a COVID-19, precum și a hotărârilor emise de Comitetil Național pentru Situații de Urgență.

Deciziile aplicate de AFIR, în contextul pandemiei de COVID-19, sunt destinate asigurării continuității activității și derulării fondurilor europene acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), în același timp cu asigurarea condițiilor necesare protejării sănătății beneficiarilor PNDR și pentru a preveni răspândirea virusului SARS-CoV-2 (care provoacă boala Coronavirus 2019, prescurtat COVID-19).

În acest sens, în funcție de evoluția COVID-19 în România, în condiții de deplină siguranță și responsabilitate instituțională, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a stabilit efectuarea vizitelor pe teren de către experții AFIR după cum urmează:
• în cazul proiectelor pentru care beneficiarii au depus tranșe intermediare de plată, experții AFIR vor putea autoriza plata fără a efectua vizita la locul investiției, doar în baza verificării documentare a dosarului cererii de plată;
o în această situație, vizita la locul investiției se va efectua la următoarea tranșă de plată;
• în cazul proiectelor pentru care beneficiarii depun cererile de plată tranșa finală, experții AFIR vor efectua vizita la locul investiției;
o ca excepție de la această regulă, experții AFIR vor autoriza plata către beneficiari fără a mai efectua vizita la locul investiției dacă a fost efectuată anterior cel puțin o vizită pe teren în perioada de implementare și dacă, în urma analizei efectuate la nivelul conducerii structurilor teritoriale ale AFIR, se constată că zona în care este investiția este una cu risc epidemiologic ridicat. În această situație, vizita la fața locului se va realiza de către serviciile tehnice ale AFIR în perioada imediat următoare întreruperii restricțiilor cauzate de COVID-19.

De asemenea, reamintim că la nivelul AFIR se suspendă activitatea de lucru cu publicul la sediul central și la sediile structuriilor regionale și județene ale AFIR. Astfel, relațiile cu publicul se vor desfășura temporar doar în mediul on-line prin intermediul adreselor de e-mail relatii.publice@afir.info (petiții generale/ solicitanți PNDR) și cabinet@afir.info (pentru comunicare instituțională), prin intermediul telefonului 031 – 860 27 47 (sau la numerele de telefon ale structurilor teritoriale ale AFIR), prin servicii de curierat la adresa Str. Știrbei Voda, nr. 43, Sector 1, București (sau la adresele postale ale structurilor teritoriale ale AFIR) și prin pagina oficială de Facebook a Agenției. Datele de contact ale Oficiilor Județene și ale Centrelor Regionale ale AFIR sunt disponibile pe pagina web a AFIR, www.afir.info, la secțiunea Structuri Teritoriale.

Audiențele acordate de către personalul de conducere al AFIR vor fi acordate exclusiv telefonic.

Totodată, precizăm că AFIR interzice accesul în sediul central și în sediile Centrelor Regionale și ale Oficiilor Județene tuturor persoanelor pentru care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea duratei acestora, care au călătorit în ultimele 14 zile într-una din zonele cu risc de contaminare prevăzute în Lista regiunilor și localităților din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19 sau care au intrat, în ultimele 14 zile, în contact cu o persoană diagnosticată/ monitorizată pentru o posibilă infecție cu COVID-19.
Pentru persoane care nu se încadrează în prevederile de mai sus, accesul în sediile de la nivel central, regional și județean este limitat și condiționat de justificarea clară a necesității prezenței fizice care nu suportă amânare, precum și de respectarea strictă a regulilor de siguranță sanitară și de semnarea Declarației pe propria răspundere în acest sens, disponibilă la intrarea în sediu. În cazul în care se realizează accesul în sediul AFIR, este obligatorie păstrarea distanței de cel puțin 1 metru față de angajații AFIR și durată a întrevederii trebuie să nu depășească 15 minute.

Aceste măsuri sunt în vigoare până la o dată care va fi comunicată în mod oficial pe pagina de internet a AFIR.

Reguli clare privind gestionarea situațiilor de urgență generate de animale sălbatice periculoase în județul Brașov

Prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii, a susținut, o conferință de presă având ca subiect Procedura privind gestionarea situațiilor de urgență generate de animale sălbatice periculoase în județul Brașov.

„Procedura pe care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat-o ieri în unanimitate se referă la toate animalele sălbatice periculoase, dar aproape toate situațiile de urgență de acest tip la nivelul județului Brașov au implicat ursul.
Aș dori, pentru început, să fixăm cadrul în care abordăm acest subiect.
Ursul brun este un animal protejat la nivel național și european, prin Directiva Habitate. Efectivele de urs din România se ridică, potrivit specialiștilor, la aproximativ 6.000 – 6.300 de exemplare, reprezentând circa 40% din populația de urși bruni din Europa, exceptând Rusia. Eu consider – și cred că cei mai mulți dintre români gândesc la fel – că această populație de urs reprezintă una dintre bogățiile țării noastre. O bogație de care trebuie să avem grijă, s-o conservăm, să o punem în valoare.
În același timp, însă, obligația noastră primordială, ca reprezentanți ai instituțiilor statului, este să protejăm viața, sănătatea și bunurile cetățenilor. Cum le-am spus și colegilor din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, nimeni nu ne va ierta dacă nu vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a evita o tragedie cauzată de un conflict om-urs sau dintre om și alt animal sălbatic”, a declarat prefectul Mihai-Cătălin Văsii.

El a continuat afirmând că în județul nostru există un risc sporit al unor asemenea conflicte, risc generat atât de apropierea sau chiar întrepătrunderea habitatelor umane de cele ale animalelor sălbatice, cât și de suprapopulația de urși. Studiile de specialitate estimează un areal de minim 50 – 270 km pătrați  necesari unui urs brun adult. Or, sunt zone în județ în care populația de urși depășește cu mult optimul raportat la suprafață, chiar de 4-6 ori. Unii dintre acești urși au devenit habituați, nu se mai tem de om, ci au dezvoltat un comportament deviant, se apropie de acesta, ies pe șosele, intră în așezările umane în căutare de hrană. Acești urși sunt cei mai periculoși, cauzând cele mai multe probleme.

„Datoria noastră este să respectăm prevederile legale referitoare la speciile protejate, dar, cum am spus, și să protejăm oamenii și bunurile lor. Or, nu putem face asta dacă nu acționăm în primul rând preventiv și dacă nu avem un set de reguli clare privind gestionarea situațiilor de urgență generate de animale sălbatice periculoase în județul Brașov. Acesta este motivul pentru care am aprobat, în ședința de ieri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Procedura privind gestionarea situațiilor de urgență generate de animale sălbatice periculoase în județul Brașov, ce instituie un set unitar de reguli privind planificarea, organizarea și executarea activităților specifice în asemenea situații, în funcție de gradul de risc implicat”, a mai declarat prefectul județului Brașov .

Pentru creșterea eficienței managementului situațiilor de risc alimentar

Prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii, a avut astăzi o întâlnire cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică, Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov, Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Tema întâlnirii a fost îmbunătățirea interoperabilității instituțiilor implicate în managementul situațiilor de risc pe lanțul alimentar, plecând de la cele constatate în cazul înregistrat la un restaurant din localitatea Feldioara, în data de 8 februarie 2020, când mai multe persoane participante la un botez au ajuns la spital, acuzând stări de rău.

Directorul executiv al DSVSA Brașov, Dorin Valter Enache, a reiterat faptul că instituția pe care o conduce este, conform legii, integrator local al Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (SRAAF), dispunând și de laborator acreditat pentru analizele probelor alimentare, și a propus elaborarea unei proceduri aplicabile instituțiilor locale cu atribuții în gestionarea situațiilor de risc pe lanțul alimentar, astfel încât să nu mai existe sincope în comunicarea interinstituțională și în intervenția coordonată în asemenea situații, după exemplul procedurii privind managementul situațiilor de urgență generate de animale sălbatice periculoase.

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a propus crearea unui grup de lucru pentru elaborarea proiectului acestei proceduri locale, din care să facă parte reprezentanți ai DSVSA, DSP, Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor și Direcției Agricole.

„Urmează ca, după aceea, să trimitem proiectul instituțiilor reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru eventuale observații și propuneri de modificare/completare, iar apoi îl vom supune aprobării acestui Comitet”, a declarat prefectul județului Brașov.

Date informative in vederea obtinerii unui pasaport

Aducem in atentie ca programarea on line, care s-a dovedit a fi foarte eficienta, trebuie confirmata in 2 ore, in caz contrar programarea se anuleaza in mod automat si ajungem in situatia in care persoanele stiu ca au programare facuta, dar, in realitate, ea nefiind confirmata se anuleaza.

Bonurile de ordine se elibereaza zilnic, in baza introducerii numelui si prenumelui solicitantului,
– Persoanele care au programare on line nu trebuie sa ia si bon de ordine, ghiseele de on-line fiind separate de celelalte
– Pentru a putea pastra o evidenta clara a numarului de cereri depuse, recomandam cetatenilor, sa solicite bon de ordine pentru fiecare cerere depusa, in vederea evitarii situatiilor in care se solicta un bon pentru o familie, spre exemplu, alcatuita din 4 persoane.
– Recomandam cetatenilor sa se asigure ca primesc bonurile de ordine si informatiile corecte doar de la lucratorii Serviciului de Pasapoarte.
– Cetateanul este invitat sa solicite informatii de la ghiseul nr. 1 – ELIBERARI PASAPOARTE.
– Atentie mare documentelor cu care cetateanul trebuie sa se prezinte atat la depunerea cererii cat si la eliberarea pasaportului.
– Frecvent, se intampla, ca la depunerea cererii sau la eliberarea pasaportului sa nu prezinte certificatul de nastere al minorului original. Atentie mare la prezentarea certificatelor de nastere ale minorului de fiecare data!!!

In ceea ce priveste achitarea contravalorii pasaportului recomandam cetatenilor sa se adreseze:
– Trezoriei municipiului Brasov
– Postei Romane sau
– Sucursalelor CEC Bank,
deoarece plata online POATE INTARZIA solutionarea cererilor de eliberare a pasaportului.
Este imperios necesar ca la prezentarea la ghiseu, in vederea depunerii cererii de eliberare a pasaportului sa aveti asupra dumneavoastra pasaportul anterior, chiar daca e expirat. Asa se vor evita situatiile in care se sta ceva timp in sala de asteptare, iar cand in sfarsit se intra in ghiseu nu putem prelua cererea pentru ca persoana nu se prezinta cu pasaportul anterior, mergand pe logica faptului ca, daca este expirat nu mai trebuie prezentat. Insistam asupra acestui lucru.

Este recomandat ca, in momentul preluarii fotografiei, sa alegeti culori inchise ale vestimentatiei alese, avand ca scop indeplinirea conditiilor tehnice de calitate impuse pentru fotografie.
(culorile deschise se confunda cu fundalul alb si nu se ating parametrii optimi)

Conditiile de autentificare ce trebuiesc indeplinite de actele emise de catre autoritatile straine, respectiv incheierea de autentificare trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
-verificarea si stabilirea identitatii partilor
-exprimarea consimtamantului acestora cu privire la continutul actului (dacă au înţeles conţinutul acestuia şi dacă cele cuprinse în act exprimă voinţa lor. )
-semnatura si data actului
Nefiind suficienta simpla constatare a semnaturii actului in fata notarului/ autoritatii straine pentru a fi indeplinita conditia autentificarii prevazuta de lege.
Astfel, din continutul incheierii de autentificare trebuie sa rezulte faptul ca partile au citit, au inteles documentul si consimt la incheierea lui, consimtamant exprimat prin semnatura.
De foarte multe ori, procedura este diferita de la tara la tara si se confunda deseori cu legalizarea de semnatura, in care institutia/autoritatea straina care intocmeste documentul nu confirma decat faptul ca persoana identificata este persoana care semneaza documentul, fara a i se lua consimtamantul si fara a se asigura ca a inteles continutul documentului si ca este de accord cu el.
De asemenea, cetatenii trebuie sa acorde o atentie deosebita conditiilor de legalizare, supralegalizare sau apostilare aferente fiecarei tari in care se intocmeste actul.
Va rugam ca inainte sa va prezentati la depunerea unei cereri de pasaport sa verificati conditiile de calatorie pe site-ul
– Ministerului Afacerilor Externe sau
– Misiunii Diplomatice a statului respectiv in Romania.
Suspendarea puctului de lucru mobil de la Fagara a condus la deschiderea unui nou ghiseu de preluari cereri la Brasov.
Una dintre masurile luate pe perioada verii este de prelungire a programului de lucru in luna august, de luni pana vineri, pana la 18.30. (8.30-18.30)

Dupa cum se stie, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018 a fost publicata Legea 133/2018 pentru modificarea si completarea Legii 248/2005, modificari care intra in vigoare in 30 de zile de la publicare.
Printre cele mai importante modificari sunt legate de:
Posibilitatea depunerii cererii de pasaport de catre un parinte in temeiul ordonantei presedintiale prin care instanta a dispus cu privire la exercitarea autoritatii parintesti. (date in conditiile Legii 134/2010 privind Codul de Procedura civila, republicata cu modificarile ulterioare,) Aceste ordonante presedintiale TREBUIE sa cuprinda in mod expres faptul ca persoana in favoarea careia s-a dispus exercitarea autoritatii parintesti are dreptul
– de a solicita eliberarea pasaportului SAU
– de a-si exprima acordul in acest sens.
– ordonanta presedintiala prin care instanta a suplinit acordul celuilalt parinte pentru eliberarea pasaportului

Nu se aplică în cazul ordonanţelor preşedinţiale prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, date anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

O alta modificare importanta se refera la pasapoartele simple temporare, care se vor elibera in acelasi termen prevazut pentru eliberarea pasaportului simplu electronic;
Legiuitorul a prevazut si posibilitatea eliberarii pasaportului simplu temporar in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii atunci cand din motive de:
– SANATATE,
– FAMILIALE sau
– PROFESIONALE,
este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic.

In schimb, aceste situatii obiective trebuiesc dovedite, dupa caz, cu documente care sa ateste motivele de SANATATE, FAMILIALE sau PROFESIONALE, care determina necesitatea si urgenta deplasarii persoanei in strainatate.

ART. 18
(1) Valabilitatea PS este stabilită după cum urmează:
a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 de ani;
c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 de ani.

Cererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la data depunerii cererii.

Nr. Perioada Pasaport Temporar Pasaport Electronic Total
1 01.01.2016-01.06.2016 2233 9431 11664
2 01.01.2017-01.06.2017 3554 12074 15628
3 01.01.2018-01.06.2018 3409 15498 18907

Nr. Crt. Perioada Total cereri preluate
1 01.01.2016-30.12.2016 31627
2 01.01.2018-prezent 25443