Știri importante

Întâlnire cu reprezentanții Misiunii în România a Organizației Internaționale pentru Migrație

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, și subprefectul Ambrus Izabella-Agnes i-au primit astăzi, la sediul Instituției Prefectului, pe șeful Misiunii în România a Organizației Internaționale pentru Migrație, Mircea Mocanu, și pe Simona Boancă, national project officer în cadrul Misiunii.

Discuțiile s-au axat pe proiectele cu finanțare din partea Comisiei Europene pe care Organizația Internațională pentru Migrație le are în implementare, cu accent pe proiectul „Includ-EU”, derulat în România, Grecia, Italia, Olanda, Spania și Slovenia. Proiectul are printre activități organizarea de sesiuni de formare și schimburi de experiență între reprezentanți ai autorităților locale din aceste state, în scopul facilitării integrării resortisanților din țări terțe, implementarea și evaluarea proiectelor-pilot care promovează integrarea acestor resortisanți la nivel regional și local în statele partenere, crearea unei rețele informale de regiuni și autorități locale cu diferite niveluri de expertiză, care să valorifice diversitatea abordărilor teritoriale, a politicilor și practicilor de integrare.

Până acum, și-au exprimat interesul pentru implicarea în proiect autoritățile din București și Cluj-Napoca, iar prefectul Mihai Cătălin Văsii a declarat că va prezenta autorităților locale din județul Brașov oportunitățile oferite de „Includ-EU”, iar Instituția Prefectului va fi, în continuare, un partener de încredere al Misiunii OIM în România și al Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deoarece „un cetățean străin integrat în comunitatea locală nu este o problemă, ci constituie o resursă pentru acea comunitate”.

De asemenea, reprezentanții Misiunii OIM în România au adresat felicitări Instituției Prefectului – Județul Brașov, pentru profesionalismul cu care s-a implicat în constituirea Echipei locale de sprijin a integrării sociale a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, Brașovul fiind printre primele județe din țară unde a fost emis Ordinul de prefect privind constituirea acestei echipe.

Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Braşov

În perioada 01-30.04.2021, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 2.564 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:

– 2.390 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
–   174 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.

De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 1.169 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

În total, în luna aprilie 2021, au fost analizate şi soluţionate 3.733 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.

În perioada menționată au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 2.593 paşapoarte.

În luna aprilie 2021 s-au înregistrat şi soluţionat 313 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
–  27 cereri primite la ghişeu;
– 286 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 26 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.

În perioada 01-30.04.2021 au fost primite de la instanţele de judecată 164 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr de 78 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

De asemenea, au fost eliberate 17 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

Ședința Colegiului Prefectural, 20 aprilie 2021

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, și subprefectul Codruț Bucur au prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, desfășurată în sistem mixt (prezență față în față și videoconferință) și având pe ordinea de zi prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii, liniștii publice și protecția stării de sănătate a populației în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor pascale, precum și analiza activității pe anul 2020 a Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov.

 

■ Programul pentru asigurarea ordinii, liniștii publice și protecția stării de sănătate a populației în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor pascale, care a fost aprobat în unanimitate, prevede:
– Asigurarea respectării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în piețe, magazine, supermarketuri, malluri.
– Supravegherea lăcașurilor de cult pentru asigurarea respectării măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
– Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului producerii de accidente rutiere.
– Efectuarea de controale pe linia prevenirii și stingerii incendiilor în unitățile de cazare din județul Brașov.
– Activarea comisiilor mixte de control pentru supravegherea condițiilor de desfacere a produselor agroalimentare și pentru protecția stării de sănătate a populației în perioada Sărbătorilor pascale.
– Asigurea asistenței medicale permanente de urgență în municipiul Brașov și în centrele de permanență organizate în localitățile județului.
– Asigurarea funcționării în bune condiții a Serviciului Județean de Ambulanță Brașov și a SMURD.
– Asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor religioase
– Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane.
– Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice.
■ În ceea ce privește activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov, în anul 2020 au fost controlați 2.315 angajatori, fiind sancționați contravențional 316 dintre aceștia.

În decursul anului trecut, s-au aplicat 1.102 sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, dintre care 893 avertismente și 209 amenzi, în valoare totală de 3.834.800 lei. De asemenea, s-au dispus 1.468 măsuri obligatorii vizând remedierea deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate a angajatorilor controlaţi.
În aceeași perioadă s-au efectuat 1.878 controale având ca obiectiv verificarea modului în care se respectă prevederile legale referitoare la munca nedeclarată. Pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii au fost sancţionaţi 102 angajatori, fiind identificate 510 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare.
În total, au fost sancţionaţi 118 angajatori pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la munca nedeclarată, reprezentând 6% din totalul angajatorilor verificaţi, fiind aplicate în total 118 sancţiuni, şi anume: 82 amenzi contravenţionale în cuantum de 3.250.000 lei şi 36 avertismente scrise.
În domeniul securității și sănătății în muncă, în anul 2020 s-au efectuat  1.447 de controale la 1.286 de angajatori, iar pentru neregulile constatate inspectorii de muncă au aplicat 673 sancţiuni din care 210 amenzi în valoare de 538.000 lei.
În privința avizării dosarelor de cercetare a evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă și cercetarea evenimentelor soldate cu decesul persoanei, evenimente colective, cu invaliditate evidentă și/sau cu invaliditate confirmată, trebuie precizat că, având în vedere că în anul 2020 activitatea unităților economice s-a desfășurat în condiții de pandemie, a scăzut numărul de evenimente produse pe raza județului Brașov cu 27,89% față de anul 2019, înregistrându-se 442 evenimente față de 613 evenimente comunicate în anul 2019.
Numărul de dosare de cercetare avizate de inspectorii de muncă în anul 2020 a fost de 435 față de 531 de dosare avizate în 2019. Totuși, trebuie remarcat faptul că numărul de evenimente mortale, colective, cu invaliditate confirmată pentru care cercetarea este în sarcina inspectorilor de muncă, a crescut de la 32 evenimente în 2019 la 33 în 2020.
În aceste condiții, inspectorii de muncă au finalizat, în anul 2020, cercetarea a 30 evenimente mortale, colective, cu invaliditate confirmată față de 21 de dosare în anul 2019, cu mențiunea că 17 din aceste evenimente, respectiv 53,33%, au fost accidente mortale în afara muncii

Aplicarea legilor speciale de restituire a proprietății în județul Brașov

De la începutul acestui an, Comisia judeţeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 5 ședințe și a emis un număr de 194 hotărâri, astfel:
– pentru categoria de terenuri agricole      37  hotărâri
– pentru categoria de terenuri forestiere     2  hotărâri
– pentru categoria intravilan                       94  hotărâri
– validări planuri parcelare                         61  hotărâri
 
Cele 37 hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri agricole sunt structurate astfel:

  • 3 validări propuneri terenuri agricole
  • 5 aplicări sentinţe judecătoreşti definitive
  • 6 corectări/modificări ale unor titluri de proprietate
  • 23 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale comisiei judeţene

Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri forestiere reprezintă:

  • 1 validare propuneri comisie locală
  • 1 soluționare contestație

Pentru categoria intravilan, din cele 94 hotărâri adoptate până în prezent, 21 hotărâri au fost în aplicarea art. 23 din Legea nr. 18/199, iar 73 hotărâri – în aplicarea art. 27(2^3) din aceeași lege.
Totodată, până la data prezentei, Comisia județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar a emis un număr de 957 titluri de proprietate pentru terenuri categoria agricol.

Recensământul agricol 2020

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici exploatații agricole, România deține circa 33% din numărul total de exploatații agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/ exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, importanța rezultatelor recensământului agricol de¬vine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agri¬cole Comune care să asigure țării noastre un sector agricol competitiv și durabil.
Datele vor permite urmărirea și a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asu¬pra mediului. Astfel, se vor putea susține dezbateri cu privire la o serie de politici, inclusiv politica agricolă co¬mună, politica de dezvoltare rurală, politicile de mediu și așa-numitul acord verde.
De asemenea, datele vor contribui la identificarea și afla¬rea răspunsurilor la o gamă largă de probleme structu¬rale care ar putea ajuta la elaborarea politicilor, cum ar fi:
– Cine va face agricultură în viitor având în vedere struc¬tura pe grupe de vârstă a fermierilor?
– Câte femei mai lucrează în agricultură?
– Dispar fermele familiale? Devine agricultura dominată de marile întreprinderi?
– Există o creștere a ponderii agriculturii ecologice?
– Cum influențează agricultura atât în mod pozitiv cât și negativ mediul?
– Cum se schimbă metodele de producție?

Raportul Comisiei de inventariere a arborilor periculoși din fondul forestier proprietatea municipiului Brașov

Comisia de inventariere a arborilor periculoși pentru siguranța cetățenilor și bunurilor acestora, constituită prin Ordin al prefectului județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a elaborat raportul privind inventarierea acestor arbori din fondul forestier proprietate a municipiului Brașov.

Comisia – alcătuită din reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov, Primăriei municipiului Brașov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, Regiei Publice Locale a Pădurilor „Kronstadt”, Serviciului Teritorial Brașov al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și Serviciului Public Local Salvamont – a procedat la verificarea perimetrelor în care s-au produs doborâturi și rupturi masive cauzate de căderile abundente de zăpadă din perioada 16.03-18.03.2021. Verificările au vizat atât traseele turistice din aria protejată Muntele Tâmpa, zonă puternic afectată de acest fenomen meteorologic extrem, cât și alte zone în care fondul forestier se învecinează cu intravilanul municipiulul Brașov și în care, conform sesizărilor primite de Regia Locală a Pădurilor „Kronstadt”, există arbori doborâți, rupți, înclinați, ce reprezintă pericol pentru siguranța cetățenilor sau a imobilelor din vecinătate.

„În aria naturală protejată Muntele Tâmpa s-au produs doborâturi și rupturi masive, fiind afectați cu precădere arbori din specia pin amplasați în U.P. IV Brașov și u.a. 559, 560, 561, 562, 563, 4,5, 6, 7, 8 și 9. Din cauza numărului foarte mare de arbori afectați și distribuirii acestora pe întreaga suprafață a parcelelor, comisia nu a putut determina cu exactitate numărul de arbori ce trebuie extrași, urmând ca acest număr să reiasă în urma operațiunii de inventariere și marcare ce urmează să fie efectuată de către personalul silvic autorizat din cadrul RPLP Kronstadt RA.

Cu ocazia verificărilor efectuate în teren de către membrii comisiei, s-a constatat că toate traseele turistice care străbat Muntele Tâmpa sunt blocate de foarte mulți arbori doborâți (astfel cum reiese din imaginile anexate prezentului raport), motiv pentru care, la momentul prezentului raport, utilizarea acestor trasee de pe versantul sudic a Muntelui Tâmpa constituie un real pericol pentru viața și integritatea fizică a celor care doresc să le parcurgă, fapt pentru care comisia recomandă evitarea, pe cât posibil, utilizării acestor trasee. În cazul traseelor amplasate pe versantul nordic care sunt mai puțin afectate, respectiv Drumul Serpentinelor, drumul ce leagă Șaua Tâmpei de cartierul Șchei și Treptele lui Gabony, Serviciul Public Local Salvamont poate interveni pentru degajarea potecilor blocate, deoarece în aceste zone sunt puțini arbori, de dimensiuni mici, căzuți.

În vederea deblocării acestor trasee și pentru înlăturarea stării de pericol pentru utilizatorii acestora, membrii comisiei recomandă ocolului silvic punerea în valoare în regim de urgență a tuturor arborilor periculoși (doborâți, rupți sau/și înclinați) din parcelele enumerate, delegând un număr suficient de persoane astfel încât durata inventarierii și marcării arborilor să fie cât mai scurtă. După inventarierea și marcarea arborilor, constituirea actelor de punere în valoare, verificarea, aprobarea acestora și autorizarea spre exploatare a materialului lemnos se va face conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate pentru astfel de situații.

În legătură cu arborii periculoși pentru imobilele amplasate limitrof fondului forestier, comisia a verificat aspectele care au făcut obiectul sesizărilor depuse de cetățeni la RPLP Kronstadt SA și/sau la Primăria municipiului Brașov, ocazie cu care am constatat faptul că pericolul iminent descris în aceste sesizări este real. Pe lângă aspectele sesizate de cetățeni, membrii comisiei au mai identificat și alți arbori de dimensiuni mari care pun în pericol viața cetățenilor și imobilele acestora amplasate în municipiul Brașov pe străzile: Dobrogeanu Gherea, Petofi Sandor, Curcanilor, pe Tocile și Variștei. Comisia propune ocolului silvic ca la punerea în valoare a acestor arbori să participe și reprezentanți ai comisiei numite prin Ordin al prefectului județului Brașov. Totodată, comisia propune ca identificarea arborilor care trebuie extrași să fie făcută împreună cu aceștia în regim de urgență, analizând toate aspectele referitoare la: distanța la care sunt amplasați față de imobile, dimensiunile, gradul de înclinare atât al arborilor, cât și al terenului, starea fiziologică și orice alte aspecte care pot constitui un posibil factor declanșator pentru doborârea sau ruperea acestora”, se menționează în raport.

Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov

În perioada 01-31.03.2021, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 2.085 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:

– 1.955 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
– 130 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.

Au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 1.223 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

În total, în luna martie 2021, au fost analizate şi soluţionate 3.308 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.

Au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 2.172 paşapoarte.

În luna martie 2021 s-au înregistrat şi soluţionat 293 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
– 11 cereri primite la ghişeu;
– 282 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 24 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.

În perioada menționată, au fost primite de la instanţele de judecată 240 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr de 119 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.

De asemenea, au fost eliberate 24 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

Şef Serviciu,
Comisar de poliţie
Cristina-Ana-Maria STUPARU

Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale, pe hectar de suprafaţă agricolă, pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri, implementate în România sunt:
Măsura 10 – Agro-mediu şi climă;
Măsura 11 – Agricultura ecologică;
Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau Cu alte constrângeri specifice.

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă în perioada de tranziţie către perioada de programare 2023-2027, precum şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021, MADR urmăreşte intensificarea acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR.

Astfel, la nivelul instituţiilor implicate în elaborarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi climă (MADR prin Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) au fost elaborate şi actualizate documentele informative şi de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea şi implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Pentru o bună informare a fermierilor, precum şi în vederea asigurării unui nivel ridicat de accesare a fondurilor europene în perioada de tranziţie, materialele informative referitoare la măsurile de mediu şi climă şi documentele de informare aferente anului 2021, sunt disponibile pe site-ul MADR, la adresa: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html.

Ajutoare alimentare alocate județului nostru

Angajații Instituției Prefectului – județul Brașov distribuie în aceste zile, către unitățile administrativ-teritoriale din județ cele 24.503 pachete cu ajutoare alimentare alocate județului nostru prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).
Pachetele conțin făină albă de grâu (5 kg), mălai (4 kg), paste făinoase (800 g), ulei (4 l), zahăr (2 kg), orez (2 kg), 5 conserve de carne de vită, 3 conserve de carne de porc, 5 conserve pate de ficat de porc, 2 borcane de compot de fructe, 1 borcan de gem de fructe, 1 borcan de gem de fructe dietetic.
Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, de aceste pachete distribuite prin programul derulat de Guvernul României beneficiază următoarele categorii de persoane:
– persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– persoanele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale.

Potrivit O.U.G. nr. 84/2020, persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de pachetul cu produse alimentare aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării.

***
POAD este un program aprobat de Comisia Europeană și derulat de Guvernul României cu scopul de a contribui la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

POAD: Peste 24.000 de pachete cu produse de igienă au fost distribuite în localitățile județului Brașov

Angajații Instituției Prefectului – Județul Brașov au distribuit în localitățile din județ cele 24.503 pachete cu produse de igienă, acțiune desfășurată în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Fiecare pachet cu produse de igienă conține:
săpun lichid (500 ml)
șampon pentru copii (800 ml)
șampon pentru aduți (500 ml)
detergent granule pentru rufe albe (1.800 g)
detergent granule pentru rufe colorate (900 g)
4 tuburi de pastă de dinți a câte 75 ml
5 periuțe de dinți.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate – POAD, beneficiarii acestor pachete sunt:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale (așezare informală – grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă).