Știri importante

POAD: Peste 24.000 de pachete cu produse de igienă au fost distribuite în localitățile județului Brașov

Angajații Instituției Prefectului – Județul Brașov au distribuit în localitățile din județ cele 24.503 pachete cu produse de igienă, acțiune desfășurată în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD), finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.

Fiecare pachet cu produse de igienă conține:
săpun lichid (500 ml)
șampon pentru copii (800 ml)
șampon pentru aduți (500 ml)
detergent granule pentru rufe albe (1.800 g)
detergent granule pentru rufe colorate (900 g)
4 tuburi de pastă de dinți a câte 75 ml
5 periuțe de dinți.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate – POAD, beneficiarii acestor pachete sunt:
a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanțe de urgență, și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale (așezare informală – grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă).

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Brașov

În perioada 01-31.12.2020, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 1.106 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:
– 1.030 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
– 76 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.

Au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 427 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.

În total, în luna decembrie 2020, au fost analizate şi soluţionate 1.533 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.

In perioada menționată, au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 1.006 paşapoarte.

În luna decembrie 2020 s-au înregistrat şi soluţionat 150 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
– 20 cereri primite la ghişeu;
– 130 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 13 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.
În perioada menționată, au fost primite de la instanţele de judecată 289 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr 94 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.
De asemenea, au fost eliberate 7 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

ŞEF SERVICIU,
Comisar de poliţie
Cristina-Ana-Maria STUPARU

Stadiul aplicării legilor fondului funciar în județul Brașov

În anul 2020, Comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 21 de ședințe și a emis un număr de 382 de hotărâri, astfel:
– 87 de hotărâri pentru categoria terenuri agricole
– 6 hotărâri pentru categoria terenuri forestiere
– 167 de hotărâri pentru categoria intravilan
– 122 de validări planuri parcelare.

Hotărârile adoptate de Comisia județeană pentru categoria terenuri agricole sunt structurate astfel:
– 4 hotărâri de validare propunere terenuri agricole
– 14 aplicări sentințe judecătorești definitive
– 5 soluționări contestații față de decizii de respingere formulate de comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar
– 3 echivalări terenuri agricole/fânețe solicitate de comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar
– 61 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale Comisiei județene.

Hotărârile adoptate de Comisia județeană pentru categoria terenuri forestiere sunt structurate astfel:
– 2 validări propuneri ale comisiilor locale
– 4 modificări ale unor validări anterioare.

Pentru categoria intravilan, în aplicarea prevederilor art. 23 și ale art. 27 din Legea nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, Comisia județeană a adoptat, în anul 2020, un număr de 167 de hotărâri, din care:
– 69 de hotărâri în aplicarea art. 23
– 98 de hotărâri în aplicarea art. 27.

În decursul anului 2020, în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise de către Comisia județeană Brașov 2.887 titluri de proprietate.
În ceea ce privește activitatea de îndrumare și control a comisiilor locale de fond funciar, în decursului anului 2020 au fost verificate/îndrumate șapte comisii locale, respectiv Dumbrăvița, Beclean, Bran, Părău, Ungra, Predeal și Râșnov, fiind dezbătute atât probleme punctuale, cât și soluții de finalizare a procesului de retrocedare a terenurilor agricole și forestiere.

Sprijinirea categoriilor de persoane, care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN PENTRU CELE MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (FEAD) PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD 2014 – 2020)

Tichete Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde oferite de Uniunea Europeana si de Guvernul României, unor categorii de persoane dintre cele mai defavorizate.

Continuare>>

Comunicat de presa referitor la HCJSU nr.34 DIN 27.10.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în municipiul Brașov și comuna Hărman, precum și instituirea unor măsuri suplimentare de prevenire și limitare a răspândirii noului coronavirus.
Principalele măsuri suplimentare instituite în aceste localități, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28.10.2020, ora 0:00, sunt:
1. Se suspendă activităţile didactice care presupun prezenţa „faţă în faţă” în unităţile de învăţământ preuniversitar (scenariul roșu);
2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, barurilor în interiorul clădirilor este interzisă;
3. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
4. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin. 2 și alin.3 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
5. Se suspendă activitatea cu publicul a cluburilor și discotecilor.
6. Activitățile cu publicul ale cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise.
7. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in este interzisă.
8. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
9. Se suspendă activitatea din piețele comerciale (cu excepția piețelor agroalimentare) târguri și oboare.
Hotărârea nr. 34/27.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă aici:

https://bv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/27/2020/10/HCJSU-nr.-34.pdf

Campanie de informare a Crucii Roșii despre coronavirus

Societatea Națională de Cruce Roșie începe, în parteneriat cu Guvernul României, o campanie de informare a populației cu privire la noul coronavirus.

Potrivit filialei Brașov a Crucii Roșii, se vor distribui și afișa materiale de informare. De asemenea, se vor distribui măști, dezinfectante de mâini și șervețele persoanelor aflate în zone aglomerate.

În școli și grădinițe, Crucea Roșie va distribui săpun lichid și solid, șervețele umede antibacteriene sau alte materiale dezinfectante.

„Doresc să mulțumesc Crucii Roșii și sper ca acest exemplu de implicare să fie urmat și de alții. Când există solidaritate, când instituțiile statului colaborează atât între ele, cât și cu reprezentanții societății civile este mult mai ușor să gestionăm și să depășim situații care ne pun probleme”, a declarat prefectul județului Brașov, Mihai-Cătălin Văsii.

Stadiul aplicării legilor fondului funciar la nivelul județului Brașov în perioada 1 ianuarie – 3 septembrie 2020

La nivelul județului  Brașov au fost emise, în intervalul 1 ianuarie – 3 septembrie 2020, un număr de 1.444 titluri de proprietate.

În același interval, Comisia Județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar a adoptat un număr de 227 de hotărâri, după cum urmează:

* 78  hotărâri având ca obiect constituirea dreptului de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești;

* 82  hotărâri având ca obiect validarea planurilor parcelare;

* 7 hotărâri având ca obiect punerea în aplicare a unor sentințe judecătorești;

* 5 hotărâri privind soluționarea unor contestații promovate împotriva hotărârilor comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar;

* 3 hotărâri având ca obiect echivalarea terenurilor agricole pe categorii de folosință;

* 5 hotărâri având ca obiect validarea terenurilor forestiere;

* 2 hotărâri având ca obiect modificarea inventarului stabilit în baza Legii nr.165/2013;

* 45 hotărâri având ca obiect rectificări de titluri de proprietate, rectificări anexe validate etc.

Cea mai sensibilă problemă privind aplicarea legilor fondului funciar o reprezintă faptul că la nivelul județului Brașov se înregistrează un deficit de aproximativ 4.000 ha teren agricol, necesar punerii în posesie a persoanelor validate de către Comisia Județeană Brașov, în baza legilor fondului funciar.

Această suprafață a fost înscrisă pe anexa de despăgubiri 23, a H.G. nr.890/2005, în următoarele localități: Brașov, Predeal, Budila, Cincu, Cristian, Ghimbav, Feldioara, Hălchiu, Ormeniș, Prejmer, Șercaia, Sânpetru, Sâmbăta de Sus, Ungra, Viștea, Vulcan.

Având în vedere faptul că în inventarul centralizat, întocmit în baza H.G. nr.401/2013, privind Normele de aplicare ale Legii nr.165/2013, cu modificările și completările ulterioare, o parte din localitățile care au înregistrate anexe cu despăgubiri au evidențiat și cereri nesoluționate, în urma analizării și soluționării favorabile a acestora suprafața din anexa de despăgubiri ar putea crește considerabil.

Prin Legea nr. 168 din 29 iunie 2015 au fost exceptate de la reconstituirea în natură suprafeţele de teren cu destinaţie agricolă indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic vegetal şi animal, de utilitate publică. Astfel că, pentru cetățenii care aveau identificate vechile amplasamente în perimetrele institutelor de cercetare de pe raza județului Brașov, trebuie găsite soluții de retrocedare în natură, în alte localități cu excedent de suprafață de pe raza județului, potrivit principiului restituirii cu prevalență în natură, în caz contrar urmând ca și aceștia să fie înscriși pe anexa de despăgubiri.

Activitatea comisiilor locale de fond funciar este permanent în atenția Instituției Prefectului, acordându-se consultanță de specialitate ori de câte ori este solicitată.

Prin Ordin de prefect s-a dispus efectuarea de controale la comisiile locale de fond funciar din județ care înregistrează un procent mic de eliberare a titlurilor de proprietate sau ca urmare a reclamațiilor cetățenilor.    Scopul controalelor a constat în deblocarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate, prin identificarea problemelor și recomandarea de soluții în conformitate cu legislația din domeniu, iar în cazuri excepționale s-au aplicat și sancțiuni contravenționale.

Totodată au fost organizate întâlniri permanente cu reprezentanții comisiilor locale de fond funciar din județ, pentru a analiza punctual situația la nivelul fiecărei comisii, în vederea identificării soluțiilor optime de deblocare a procesului de eliberare a titlurilor de proprietate.

Verificările la comisiile locale de fond funciar din județ vor continua și se vor dispune măsurile ce se impun acolo unde nu s-au remediat deficiențele constatate cu prilejul controalelor.

Aplicatie online pentru a verifica in timp real statusul cererii de emitere a pasaportului electronic.

Pentru a oferi servicii publice de calitate, in beneficiul cetateanului roman, va informam ca specialistii IT din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte au dezvoltat o aplicatie online prin care se ofera posibilitatea cetatenilor de a verifica in timp real statusul cererii de emitere a pasaportului electronic.
Link-ul va fi disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, pe site-ul oficial al Directiei Generale de pasapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro precum si pe site-urile Institutiilor Prefectului, avand ca si criteriu de cautare numarul de cerere sau ultimele 8 caractere din CNP si data depunerii cererii. La depunerea cererii, solicitantii de pasapoarte electronice vor fi informati cu privire la cele doua criterii de cautare, cu mentiunea ca numarul de cerere il pot obtine de pe formular, la momentul semnarii acestuia.
Prin intermediul acestei aplicatii, cetateanul poate vizualiza cand ajunge pasaportul in ghiseu si se poate prezenta in vederea ridicarii acestuia.
De asemenea reamintim modificarea importanta intervenita in legislatie referitoare la pasapoartele simple temporare, care se vor elibera in acelasi termen prevazut pentru eliberarea pasaportului simplu electronic;
Legiuitorul a prevazut si posibilitatea eliberarii pasaportului simplu temporar in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data depunerii cererii atunci cand:
in situatii OBIECTIVE in care, din motive de SANATATE,FAMILIALE sau PROFESIONALE, este necesara si urgenta prezenta persoanei pe teritoriul altui stat si nu exista timpul necesar pentru emiterea pasaportului simplu electronic.
In schimb, aceste situatii obiective trebuie dovedite, dupa caz, cu documente care sa ateste motivele de SANATATE, FAMILIALE sau PROFESIONALE care determina necesitatea si urgenta deplasarii persoanei in strainatate.
Pentru toate aceste motive invitam cetatenii, inca o data, sa obtina informatiile pertinente si documentele de calatorie din timp.