Știri importante

Întâlnire de lucru pe tema protecției animalelor

Prefectul Județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a avut, la sediul Instituției Prefectului, o întâlnire de lucru la care au participat comisarul-șef al Comisariatului Județean Brașov al Gărzii de Mediu, Mircea Paraschiv, președintele și vicepreședintele Asociației „Milioane de Prieteni”, Cristina Lapis, respectiv Paula Ciotloș, precum și șeful Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, comisar de poliție Adrian Tihoc.
Președintele Asociației „Milioane de Prieteni”, Cristina Lapis, a adus în discuție cazuri în care animale domestice sunt abandonate pe domeniul public și în care animale sălbatice sunt rănite accidental sau li se face rău de către oameni, fie din rea-voință, fie din neștiință, iar asociația pe care o conduce este solicitată să intervină și să le preia, fiind singura din județ autorizată în acest sens. ”Noi răspundem acestor solicitări, împreună cu Garda de Mediu, dar capacitatea noastră nu este nelimitată. În afară de Sanctuarul de urși Libearty, mai îngrijim aproximativ 1.000 de câini fără stăpân. Ne manifestăm în continuare disponibilitatea de a ne implica și de a colabora cu toate instituțiile care au atribuții în gestionarea unor asemenea situații, dar ar fi bine să mai existe ONG-uri care să obțină autorizația necesară, pentru a împărți efortul. Și, de asemenea, este nevoie de implicarea mai puternică a administrației publice locale”, a declarat d-na Lapis.
De asemenea, președintele Asociației „Milioane de Prieteni” a menționat dificultățile întâmpinate în campania de sterilizare a câinilor de rasă comună şi metişi, cu stăpân, deși legislația prevede obligativitatea sterilizării și înregistrării acestor animale.
Șeful Biroului pentru Protecția Animalelor a prezentat atribuțiile acestei structuri recent operaționalizate, precum și primele rezultate ale activității sale, pledând, de asemenea, pentru cooperare între toate entitățile locale implicate în acest domeniu.
La rândul său, comisarul-șef al Comisariatului Județean Brașov al Gărzii de Mediu a evidențiat deschiderea pe care o manifestă atât Asociația „Milioane de Prieteni”, cât și Instituția Prefectului, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Inspectoratul de Poliție Județean. Comisarul-șef Mircea Paraschiv a menționat, însă, că ar fi nevoie de o armonizare a legislației în domeniu, în sensul clarificării unor situații în care competențele sunt prea disipate între instituții și apar blocaje sau întârzieri în intervenții.
”A fost o întâlnire foarte utilă, care a arătat, o dată în plus, că în județul Brașov instituțiile statului și reprezentanții zonei nonguvernamentale au un dialog constructiv, colaborează, caută împreună soluții și demonstrează că sunt părți ale aceleiași comunități. Cred că și în această privință județul nostru este un exemplu de bune practici. În privința gestionării situațiilor de urgență provocate de animalele periculoase, ne-a ajutat mult faptul că avem o procedură clară în acest sens, aprobată încă de la începutul anului 2020 de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Cred că nu este întâmplător faptul că o bună parte din această procedură se regăsește în conținutul recentei Ordonanțe de Urgență a Guvernului privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”, a declarat, la finalul întâlnirii, prefectul Mihai Cătălin Văsii.

Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

    1. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2021.
    2. Analiza activității pe anul 2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Brașov.
    3. Diverse.

***

1.Membrii Colegiului Prefectural au adoptat, în unanimitate, Hotărârea privind aprobarea Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2021, care prevede, între altele, faptul că instituțiile reprezentate în cadrul Comisiei pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice și Comisiei de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică vor desfășura verificări separat, pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.

2.Directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Brașov, Ciprian Băncilă, a prezentat raportul de activitate pe anul 2020 al instituției. Câteva repere:

– Au fost emise 3.258 categorii de documente și acte de reglementare și s-au organizat 39 de ședințe ale Comitetelor Tehnice de Avizare;
– S-au aprobat 664 formulare pentru transport deșeuri periculoase;
– S-au emis 12 puncte de vedere necesare gestionarilor de fonduri cinegetice din județul Brașov în vederea obținerii derogărilor la specia strict protejată urs, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune;
– Conform prevederilor HG 323/2010, privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, s-au procesat date aferente a 6 declarații de capturi/ucideri accidentale;
–  Reprezentanții APM Brașov au participat în 82 comisii de evaluare și constatare a pagubelor produse de specii din fauna sălbatică animalelor domestice sau culturilor agricole;
– S-au actualizat date în Registrul Național Integrat al speciilor de floră, faună sălbatică şi al habitatelor naturale de interes comunitar din România;
– S-au actualizat fişele de evidenţă trimestriale ale animalelor deţinute de Grădina Zoologica Brașov, Centrul de reabilitare Libearty Zărnești și Asociația Valea Zimbrilor Vama Buzăului, aferente trimestrelor I-IV din anul 2020 și lista colecției de animale aferentă anului 2020;
– S-a coordonat acţiunea de evaluare a efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică pentru cei 22 de gestionari de fonduri cinegetice, datele fiind centralizate și transmise către Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
– S-a operat Reţeaua Locală de Monitorizare a Calităţii Aerului compusă din 5 staţii automate amplasate în aglomerarea Braşov și 1 stație automată amplasată în comuna Fundata;
– S-a operat reţeaua manuală de monitorizare a factorilor de mediu în judeţul Braşov: lunar pulberi sedimentabile – 32 probe, zilnic amoniacul  şi hidrogenul sulfurat (în zilele fără precipitaţii) efectuându-se 286 determinări; zgomot ambiental – 81 probe;
– S-a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în judeţul Braşov prin determinarea activităţii beta și alfa globale (3.853 determinări) și măsurări automate de debit doză gama absorbită în aer (8.780 măsurări);
– S-a derulat activitatea de gestionare a datelor de calitatea aerului şi informare a publicului – validare zilnică şi lunară, întocmire buletin zilnic de informare a publicului;
– S-a răspuns, în termenul legal, la 62 de solicitări de informaţii privind mediul;
– În cursul anului 2020, la APM Brașov au fost înregistrate 136 de petiții, din care: 112 petiții provenite de la persoane fizice și 24 de la persoane juridice. Din totalul de 136 petiții, 110 au fost redirecționate autorităților abilitate, conform Ordonanței 27/2002, privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, completată și modificată, și 7 clasate, conform art.7 al actului normativ menționat.

3.La punctul „Diverse” de pe ordinea de zi, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brașov, Dorin Valter Enache, s-a referit la riscul pentru sănătate reprezentat de comercializarea ilegală, de către diverse persoane, a unor produse alimentare (lactate, legume, fructe ș.a.) pe domeniul public, în special în proximitatea drumurilor naționale, precum și în unele parcări. Directorul executiv al DSVSA Brașov și-a arătat disponibilitatea ca reprezentanți ai instituției să participe alături de personal al altor structuri abilitate (Poliție, administratori ai respectivelor drumuri, parcări etc.) la acțiuni de control pentru stoparea acestui fenomen.

De asemenea, atât prefectul Mihai Cătălin Văsii, cât și inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean, col. Cristian-Elly Paliștan, au adus în atenție apariția în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență a Guvernului privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. O ședință de lucru dedicată acestui subiect a fost programată de prefectul județului pentru ziua de vineri, 30 iulie, cu participarea conducerilor Inspectoratului de Jandarmi Județean, Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Protecția Mediului și Gărzii Forestiere.

Clarificări referitoare la eliberarea pașapoartelor

În scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la informațiile de interes public referitoare la eliberarea pașapoartelor, Direcția Generală de Pașapoarte aduce clarificări privind următoarele aspecte de interes:
Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice/simple temporare nu se solicită telefonic sau pe e-mail, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma www.epasapoarte.ro.
În situația întâmpinării unor dificultăți în realizarea unei programări on-line, există posibilitatea accesării tutorialului realizat în acest sens de Direcția Generală de Pașapoarte, (www.pasapoarte.mai.gov.ro, la rubrica “Programare on-line”)
Pentru evitarea supraaglomerării, recomandăm cetățenilor să se programeze on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte și să respecte ora programării.
Prezentarea cetățenilor la sediul serviciului public comunitar de pașapoarte mai devreme de ora programării nu determină preluarea cererilor în avans, întrucât trebuie respectat intervalul orar stabilit pentru fiecare programare în parte.
Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun în țară, la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul, indiferent de domiciliul/reședința solicitantului.
În cazul persoanelor care optează pentru ridicarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu electronic cu menționarea statului de domiciliu de la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în prezent, structurile de pașapoarte depun eforturi majore pentru ca aceste documente de călătorie să se elibereze în termen de 5 zile lucrătoare (acest termen poate varia până la cel mult 10 zile lucrătoare, în funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare).
Statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic poate fi verificat în timp real, accesând link-ul disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport, pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, precum şi pe site-urile Instituțiilor Prefectului, având ca și criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii.
Subliniem faptul că pașaportul românesc nu se eliberează în regim de urgență.
Pașaportul simplu temporar este singurul document care se eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, doar în anumite situații de excepție, ce trebuie dovedite, după caz, cu documente din care rezultă motivele ce determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate.
Însă, în cazul pașaportului simplu temporar, este absolut necesar să verificați condițiile de obținere a vizei și de intrare în statul de destinație (de exemplu Emiratele Arabe Unite, Qatar) cu acest tip de document, accesând www.mae.ro, secțiunea rezervată sfaturilor de călătorie – condiții de călătorie, respectiv vize şi servicii consulare, existând posibilitatea ca autoritățile din anumite state să nu permită intrarea pe teritoriul lor în baza acestui tip de document.
Contravaloarea pașaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani sau 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani. Contravaloarea pașaportului simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta titularului.
Plata contravalorii pașaportului se poate efectua la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau on-line, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.
Pentru recuperarea contravalorii pașaportului simplu electronic achitate eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent, persoanele interesate trebuie să completeze formularul ce se regăsește pe site-ul www.cnin.ro și să-l înainteze Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ – S.A. la adresa de e-mail rest-pass@cnin.ro, însoțit de documentul prin care s-a efectuat plata.
În situația în care cetățenii nu reușesc să ridice documentele de călătorie de la sediul serviciului public comunitar de pașapoarte la data stabilită cu ocazia depunerii cererii, aceștia vor putea să le ridice și la o dată ulterioară, fără a fi necesară efectuarea unei programări în acest sens. De asemenea, cetățenii au posibilitatea ca ulterior depunerii cererii, să solicite ridicarea pașaportului de la sediul oricărui alt serviciu public comunitar de pașapoarte în afara celui unde au depus cererea sau de la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate, context în care este necesar să transmită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro.
Pentru informații referitoare la condițiile trecerii frontierei de stat a României, este necesar ca cetățenii să se adreseze Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, instituția competentă în acest sens.
Termenul de valabilitate a pașaportului este cel menționat în fila informatizată, iar în ceea ce privește obținerea informațiilor privind condițiile de intrare, ședere sau tranzit al altui stat, recomandăm cetățenilor să acceseze secțiunea ”condiții de călătorie” de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.
Detalii despre documentele necesare și condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea pașaportului simplu electronic/temporar se regăsesc pe site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro, secțiunea “Eliberarea pașaportului”.

Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Braşov – buletin informativ, iunie 2021

În perioada 01-30.06.2021, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte (S.P.C.P.) Braşov au fost depuse 4.570 cereri de eliberare a paşapoartelor, din care:
– 4.167 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
– 403 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.
De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 2.156 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice.
În total, în luna iunie 2021, au fost analizate şi soluţionate 6.726 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare.
În perioada menționată, au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 3.722 paşapoarte.
În luna iunie 2021 s-au înregistrat şi soluţionat 452 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, din care:
– 85 cereri primite la ghişeu;
– 367 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
Pe linia cererilor de restabilire a domiciliului din străinătate în România, S.P.C.P. Braşov a acordat avizul pentru 3 cereri primite de la serviciile publice comunitare locale de evidenţa persoanelor.
În perioada 01-30.06.2021 au fost primite de la instanţele de judecată 150 de comunicări, pentru care au fost implementate în evidenţe – conform prevederilor Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi a procedurilor în vigoare – un număr de 73 de restricţii de tip „I – Activ”, pentru cetăţenii români împotriva cărora autorităţile competente au dispus suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate.
De asemenea, au fost eliberate 23 de adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate.

Adresă către primăriile din județ privind eliberarea certificatului UE privind COVID în format letric

Instituția Prefectului-Județul Brașov a transmis astăzi tuturor primăriilor din județ o adresă prin care informează asupra prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/29.06.2021, privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID, publicată în Monitorul Oficial în data de 30.06.2021.
Astfel, în adresă se precizează că, potrivit OUG 68/29.06.2021, Sistemul informatic integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 se află în administrarea operațională a Ministerului Sănătății, în calitate de autoritate responsabilă cu eliberarea certificatelor, și este dezvoltat și implementat, din punct de vedere tehnic, de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.
„Pe teritoriul României, eliberarea certificatelor se realizează prin portalul https://certificat-covid.gov.ro, în format electronic, pe baza datelor necesare din actul de identitate sau, după caz, din pașaport sau din documentul eliberat în condițiile legii pentru străini.
În cazul în care persoana solicită eliberarea certificatului doar în format letric, acesta se poate adresa primăriei în raza căreia își are domiciliul solicitantul, direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor competent teritorial, instituții care, pe baza informațiilor furnizate de solicitant, interoghează portalul https://certificat-covid.gov.ro, imprimă și înmânează certificatul solicitantului.
Față de acest aspect, vă adresăm rugămintea de a desemna una sau mai multe persoane din cadrul instituției, care, în eventualitatea unor solicitări venite de la cetățeni, să poată elibera certificatele COVID în format letric. Persoana desemnată va avea acces la un calculator conectat la internet și imprimantă.
Menționăm că, pentru suport în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25”, se mai menționează în document.
De asemenea, în adresa transmisă primăriilor sunt descriși pașii necesari pentru obținerea certificatului COVID, pentru ca acesta să poată fi apoi furnizat solicitantului în format letric.

Ședința Colegiului Prefectural

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:
– Analiza activității pe anul 2020 a Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Braşov prezentată de directorul instituției, Mihai Uță ;
– Prezentarea Raportului european privind drogurile 2021 de către coordonatorul Centrului De Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Judeţului Braşov, Anda Samson.

► Câteva repere ale activității SGA Brașov în decursul anului trecut:
– emiterea a 683 acte de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor;
– aplicarea a 179 de penalități, în valoare totală de 743.653,20, pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate; monitorizarea a 130 de agenți economici în privința apelor uzate;
– efectuarea a 188 verificări în teren ale respectării legislației apelor, în vederea emiterii actelor de reglementare;
– efectuarea de analize fizico-chimice, biologice și bacteriologice ale apelor din râuri, lacuri, subteran, precum și ale apelor uzate evacuate de la agenții economici;
– reactualizarea bazei de date privind apele subterane;
– reactualizarea zonelor de protecție sanitară;
– emiterea de informări la depășirea pragurilor de precipitații înregistrate la stațiile hidrometrice/alte fenomene (42 evenimente), avertizări la depășirea pragurilor de apărare pe cursurile de apă (35 evenimente), informări în cazul manevrelor la construcții hidrotehnice (125 evenimente);
– efectuarea de lucrări de exploatare, întreținere, igienizare, deblocări cursuri de apă, decolmatare, regularizare, consolidări de maluri, tăieri de vegetație pe maluri, intervenții corective pentru stoparea eroziunilor.

► Raportul european privind drogurile 2021: Tendințe și evoluții, realizat de Agenția UE pentru droguri (OEDT), pe baza datelor din 29 de țări (27 de state din Uniunea Europeană, plus Turcia și Norvegia), avertizează cu privire la riscurile pentru sănătatea publică generate de disponibilitatea și utilizarea unei game mai largi de substanțe, adesea de mare potență sau puritate. Raportul descrie modul în care grupurile de criminalitate organizată și-au intensificat producția de droguri în Europa, pentru a eluda măsurile de combatere a traficului, generând riscuri pentru mediu, sănătate și securitate. Pe baza celui mai recent studiu de evaluare rapidă al Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Toxicomaniilor (EMCDDA), raportul analizează efectele recente ale pandemiei de COVID-19 asupra piețelor de droguri, concluzionând că traficanții se adaptează la restricțiile de călătorie și la închiderea frontierelor.

Principalele constatări ale Raportului european privind drogurile 2021:
– Consumul de canabis rămâne stabil la niveluri ridicate, dar s-a observat creșterea conținutului de THC (tetrahidrocanabinol, principalul compus cu efect psihoactiv identificat în canabis). Alertele privind sănătatea avertizează asupra combinării canabisului cu canabinoizi sintetici cu potențial ridicat.
– Recordul capturilor de cocaină reprezintă un semnal îngrijorător al potențialului de creștere a riscurilor pentru sănătate. În 2019, au fost capturate 213 tone (în creștere de la 177 de tone în 2018). Puritatea cocainei a crescut, iar datele preliminare privind capturile din 2020 sugerează că disponibilitatea nu a scăzut în timpul pandemiei.
– Cererea stabilă de amfetamină face profitabilă producția internă, de lângă consumatori. Pe lângă dezmembrarea instalațiilor de producție în 2019, în UE au fost capturate și substanțe chimice utilizate pentru fabricarea amfetaminei.
– Producția și traficul de metamfetamină evidențiază un potențial de creștere a consumului în Europa. Atât unitățile de producție mari, cât și cele mai mici sunt detectate în Europa, iar cantități mari din acest drog sunt transbordate prin UE pe alte piețe.
– Riscuri pentru sănătate datorate aprovizionării cu produse cu metilendioximetamfetamină (MDMA) de concentrație mare. Pe lângă creșterea conținutului mediu de MDMA din comprimate și puritatea pudrei, sunt detectate și produse cu niveluri foarte ridicate de MDMA. Datele preliminare din 2020 sugerează că a existat un interes mai scăzut față de acest drog în perioadele de izolare.
– Încă apar noi substanțe psihoactive nocive puternice, printre care canabinoizii sintetici și opioidele sintetice. În total, 46 de substanțe psihoactive noi au fost raportate pentru prima dată în Europa în 2020, numărul total monitorizat de OEDT ajungând la 830.
– Capturile mari de heroină indică un potențial de creștere a consumului și a efectelor nocive. În UE sunt încă capturate mari cantități de heroină (7,9 tone în 2019), ceea ce ridică motive de îngrijorare cu privire la posibilul impact asupra nivelurilor de consum.
– Grupurile infracționale organizate intensifică producția ilegală de droguri în Europa. În 2019, au fost desființate 370 de laboratoare ilegale. Infracțiunile la regimul drogurilor au crescut, predominând deţinerea în vederea consumului şi traficul cu canabis – în 2019, în UE au fost raportate aproximativ 1,5 milioane de infracțiuni la regimul drogurilor, iar 82% dintre acestea au fost legate de consumul sau posesia pentru consumul personal.

755 de posturi sunt disponibile pentru admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Până în data de 11 iulie, cei care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute de legislația în vigoare se pot înscrie pentru concursul de admitere.
Posturile disponibile sunt repartizate astfel:
Specializarea „Ordine și siguranță publică”, domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”:
-300 de locuri pentru specialitatea poliție;
-70 de locuri pentru specialitatea poliție de frontieră;
-60 de locuri pentru specialitatea jandarmi.
Pentru aceeași specializare, forma de învățământ cu frecvență redusă, disponibilă agenților și subofițerilor din instituțiile Ministerului Afacerilor Interne, sunt prevăzute 50 de locuri.
Specializarea „Drept”, domeniul de licență „Drept”:
-specialitatea poliție, poliție de frontieră, jandarmi, sunt scoase la concurs 125 de locuri forma de învățământ cu frecvență;
-100 de locuri – învățământ la distanță, care sunt adresate personalului MAI și pentru care se percepe taxă de școlarizare.
-50 de locuri disponibile în cadrul Facultății de Pompieri, domeniul de licență „Ingineria Instalaţiilor”.
Pentru informații detaliate cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, pot fi consultate site-ul MAI https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/ , site-ul academiei de poliție https://www.academiadepolitie.ro/, precum și site-urile unităților de recrutare.
Întregul proces de admitere va avea loc în perioada iunie – septembrie 2021.

Direcția Generală Anticorupție lansează Campania națională de promovare a integrității “M.A.I. etic, M.A.I. integru”

În temeiul activităților de prevenire a corupției desfășurate de Direcția Generală Anticorupție, pentru promovarea integrității funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și în scopul conștientizării personalului M.A.I. și a cetățenilor cu privire la consecințele implicării în fapte de corupție și importanța semnalării acestora, în perioada mai – decembrie 2021, instituția noastră desfășoară campania națională „M.A.I. etic, M.A.I. integru!”.
Campania este organizată în acord cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13.06.2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I., iar lansarea acesteia este inclusă în rândul evenimentelor care marchează data de 30 Mai – Ziua Aniversară a Direcției Generale Anticorupție – 16 ani de activitate.
La activitățile de selectare ale grupului țintă al campaniei am avut în vedere valorizarea personalului M.A.I. și, în același timp, relația cu cetățeanul, atât în ceea ce privește personalul cu funcții de conducere, cât și de execuție din cadrul structurilor centrale și teritoriale.
Pentru a atinge obiectivul general al campaniei, polițiștii anticorupție ai D.G.A cu atribuții pe linia activităților de prevenire vor organiza o serie de evenimente, la sediile structurilor M.A.I., în proximitatea zonelor în care personalul M.A.I. își desfășoară activitatea sau la sediul unor entități din sfera lor de competență. având ca subiect integritatea, beneficiile acesteia și riscurile abaterii de la comportamentul etic.
În cadrul activităților cu angajații M.A.I. şi beneficiarii serviciilor publice, vor fi distribuite materiale de promovare a campaniei (afișe, flyere și pliante). Tot pentru promovarea campaniei a fost realizat, în regim intern, cu resurse proprii, un spot video pe care îl puteți vizualiza pe canalul de youtube al D.G.A, accesând următorul link https://www.youtube.com/watch?v=yjW4L28fMAI
Prin această inițiativă, considerăm că putem contribui la consolidarea integrității și, implicit, a încrederii cetățenilor în serviciile prestate de angajații Ministerului Afacerilor Interne, instituție esențială pentru buna funcționare a societății.
Reiterăm faptul că Serviciul Județean Anticorupție Brasov pune la dispoziția cetățenilor, pentru a semnala fapte de corupție săvârșite de angajații Ministerului Afacerilor Interne, următoarele modalități de contact: sistemul telefonic gratuit Call-center Anticorupție 0800.806.806, adresele de e-mail petitii.dga@mai.gov.ro și brasov.dga@mai.gov.ro sau numărul de telefon/fax 0268.311.624.

Creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a avut o întâlnire de lucru la care au participat inspectorul școlar general al IȘJ Brașov, Ovidiu Florin Tripșa, lt. col. Bogdan Negru, din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, comisar-șef Cosmin Pop, șeful Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean și primari din județ.
Tema întâlnirii a fost funcționarea în condiții de maximă siguranță a unităților de învățământ de pe raza județului Brașov, cu referire la conformarea construcțiilor acestora la cerința fundamentală de securitate la incendiu.
Potrivit informațiilor prezentate de lt. col. Bogdan Negru, în județul Brașov există 17 clădiri școlare care dețin autorizația de securitate la incendiu, 103 clădiri neautorizate și 355 clădiri care nu fac obiectul autorizării. În municipiul Brașov, 7 clădiri școlare dețin autorizația de securitate la incendiu, 18 sunt neautorizate (unele având, însă, aviz de securitate la incendiu), iar 77 nu fac obiectul autorizării.
„Solicitarea noastră este ca autoritățile publice locale să conștientizeze importanța conformării construcțiilor în care funcționează unități de învățământ la cerința de securitate la incendiu și faptul că legislația în vigoare prevede în mod expres responsabilitatea unităților administrativ-teritoriale de a aloca fonduri pentru obținerea autorizației. Din partea ISU Brașov aveți tot concursul în acest demers”, a punctat lt. col. Bogdan Negru.
La rândul său, comisar-șef Cosmin Pop a adresat rugămintea către primari să sprijine conducerile unităților de învățământ din localitățile pe care le administrează în demersurile atât pentru asigurarea securității fizice a clădirilor școlare, cât și pentru creșterea gradului de siguranță în școli,. în primul rând prin asigurarea fondurilor necesare.
„Atât primarii, cât și conducerile unităților de învățământ de pe raza județului au tot suportul nostru, pentru că suntem parteneri în aceste demersuri și toți avem drept obiectiv să facem școlile mai sigure din toate punctele de vedere. Apelul meu este ca autoritățile locale să se adreseze specialiștilor de la ISU Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean pentru îndrumare, atât în ceea ce privește întocmirea documentației și îndeplinirea practică a condițiilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, cât și pentru proiectele vizând creșterea gradului de siguranță în școli. Am cerut, de altfel, fiecărei unități administrativ-teritoriale din județ o statistică privind clădirile care au nevoie să fie autorizate din acest punct de vedere. În perioada imediat următoare vom mai avea astfel de întâlniri, cu restul primarilor din localitățile brașovene, deoarece dorim ca timpul vacanței de vară să fie folosit pentru lucrări care să facă școlile cât mai sigure”, a declarat prefectul Mihai Cătălin Văsii la finalul întâlnirii.

VERIFICAȚI VALABILITATEA PAȘAPORTULUI!

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Brașov face apel la cetățeni ca, înainte de a achiziționa vacanțe în străinătate, să verifice termenele de valabilitate ale pașapoartelor.
Astfel, se vor evita situațiile nedorite în care se constată, cu puțin timp înainte de ieșirea din țară, că valabilitatea pașaportului a încetat, iar Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Brașov i se solicită preschimbarea acestui document la termene foarte scurte (de pe o zi pe alta, peste două zile), asemenea cereri fiind imposibil de onorat.
Vă mulțumim pentru înțelegere!