Știri importante

Ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul Mihai Cătălin Văsii a prezidat astăzi, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Constantin Todorică Șerban, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județul Brașov.
Ordinea de zi a cuprins o informare privind numărul de dosare de pensii la nivelul județului Brașov, modul de soluționare a problemelor ce apar în rezolvarea cererilor de pensionare, precum și a cererilor și sesizărilor depuse la Casa Județeană de Pensii, precum și o informare privind situația biletelor de tratament pentru anul 2022.
Ambele informări au fost prezentate de Ioan Pamparău, director executiv adjunct al Casei Județene de Pensii (CJP) Brașov.

* La data de 15 iunie 2022, la CJP Brasov erau în plată 146.855 de dosare de pensii de stat, de limită de vârstă, anticipate, de invaliditate și de urmaș.
Dosare de pensii de serviciu: 281
Număr total de indemnizații acordate pe legi speciale: 8.647
Indemnizații pentru revoluționari și veterani de război: 1.086 (din care 1.081 revoluționari)
Pensia medie în județul Brașov: 2.085 lei, a treia la nivel național, după Hunedoara și București.
Numărul ajutoarelor de deces acordate: 3.058
Număr de dosare de evaluat în vederea recalculării: 122.500. Dosare evaluate: 74.300.
Cereri de Pensii Internaționale depuse: 1.319. Cereri deja soluționate:1.672

* Situația biletelor de tratament pe anul 2022, până la data de 27 iunie:
– Bilete alocate 2.257
– Cereri depuse 4.164
– Bilete repartizate 1.049
– Bilete valorificate 896
– Bilete gratuite alocate 127

Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi, alături de subprefectul Lucian Pătrașcu și de vicepreședintele Consiliului Județean, Constantin Todorică Șerban, ședința Colegiului Prefectural, având următoarea ordine de zi:

  1. – Prezentarea, de către Instituția Prefectului Județul Brașov, și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2022;
  2. – Prezentarea, de către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, a proiectului Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2022.

 

  1. Program pentru asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei

în perioada sezonului estival 2022

Nr. crt. Măsură Responsabili
1 Menținerea ordinii și siguranței publice pe traseele turistice adiacente stațiunilor montane Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Nicolae Titulescu” Brașov

Inspectoratul de Poliție Județean Brașov

2 Prevenirea și combaterea infracțiunilor și a indisciplinei în trafic, precum și diminuarea riscului  producerii de accidente rutiere Inspectoratul de Poliție Județean Brașov
3 Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere pe drumurile publice Inspectoratul de Poliție Județean Brașov
4 Supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică

 

Pentru realizarea măsurilor cuprinse în program, prin Ordin al Prefectului vor fi constituite următoarele comisii mixte:

Comisia pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul judeţului Braşov în perioada sezonului estival – constituită din reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Județean Brașov și Inspectoratului de Jandarmi Județean „Nicolae Titulescu” Brașov.

Comisia de control pentru supravegherea activităţii operatorilor economici din turism și a unităților de alimentație publică din județul Brașov – constituită din reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ”Nicolae Titulescu” Braşov şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean  Braşov.

Instituțiile membre vor desfășura verificări pe ariile proprii de competență, urmând ca la finalul sezonului estival, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, să informeze Instituţia Prefectului Judeţul Braşov, cu privire la activitățile de control derulate, constatările efectuate și măsurile de remediere dispuse.

  1. Proiectul Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 este disponibil aici:

https://bv.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/27/2022/06/antidrog.pdf

 

Amplă acțiune de ecologizare a fondului forestier limitrof DN73A, pe tronsonul Predeal-Râșnov.

Instituția Prefectului Județul Brașov a organizat astăzi, 22 iunie 2022, o amplă acțiune de ecologizare a fondului forestier național limitrof DN 73A, pe tronsonul Predeal-Râșnov.
Scopul acestui demers a fost de a contribui la rezolvarea unei probleme grave ce afectează mediul înconjurător, respectiv depozitarea ilegală de deșeuri. De asemenea, reprezintă o acțiune de conștientizare a problematicii de mediu, în condițiile în care intervenția umană distructivă pune în pericol ecosistemul montan.
S-au alăturat acțiunii de ecologizare reprezentanți ai Gărzii Forestiere Brașov, Comisariatului Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, Direcției Silvice Brașov, Serviciului Teritorial Brașov al Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, Primăriei Orașului Predeal, Primăriei Orașului Râșnov, Ocolului Silvic Brașov RA, Ocolului Silvic al Orașului Râșnov RA, Poliției Orașului Râșnov și Poliției Orașului Predeal.
Au participat peste 100 de persoane, care au colectat, numai în prima oră, peste 400 de saci de deșeuri diverse (PET-uri, sticle, pungi, doze, bidoane, lăzi, ambalaje de carton, electrocasnice, bucați de mobilier etc.), precum și anvelope uzate, de diferite dimensiuni. La final, numărul de saci cu deșeuri colectate a depășit 1.000.
„Am organizat această acțiune pe un traseu foarte frecventat, atât pentru a colecta deșeurile pe care le aruncă cei care trec pe aici cu autovehiculele, cât și pentru a trage un semnal de alarmă pentru persoanele ce încă nu înțeleg sau ignoră importanța pe care o are menținerea unui mediu curat. Până la urmă, depinde de cât este de responsabil fiecare, pentru că putem organiza astfel de acțiuni de ecologizare în mod frecvent, dar ideea este să nu ajungem să le facem, adică oamenii să înțeleagă și să nu mai arunce deșeuri în afara locurilor special amenajate”, a spus prefectul Mihai Cătălin Văsii.

Întâlnire de lucru pe tema acordării de sprijin material pentru persoanele aflate în situații de risc de deprivare materială sau risc de sărăcie extremă

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi o întâlnire de lucru cu șefii direcțiilor/compartimentelor de asistență socială și/sau a responsabililor cu atribuții de asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județ. Au participat, de asemenea, subprefectul Lucian Pătrașcu, directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Brașov, Anamaria Mihaela Covaci, și șeful Serviciului Beneficii de Asistență Socială din cadrul AJPIS Brașov, Crina Stejeroiu.

Tema întrunirii a fost reprezentată de prevederile legislative introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/09.05.2022, privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu conducerea AJPIS Brașov, am decis să continuăm seria prezentărilor și instructajelor cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu precădere atunci când legislația în domeniu suferă modificări, cum este cazul Ordonanței de Urgență apărute în luna mai. Scopul principal este de a ne asigura că la nivelul județului Brașov există o aplicare unitară a prevederilor legale în domeniul asistenței sociale, dar dorim și să răspundem nelămuririlor pe care le au reprezentanții UAT-urilor”, a afirmat prefectul Mihai Cătălin Văsii.

„Am abordat aspectele ce vizează acordarea tichetelor sociale către categoriile de persoane vulnerabile prevăzute de OUG nr. 63/2022, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde, precum și obligațiie ce revin UAT-urilor prin prisma prevederilor legislative introduse de actele normative în domeniu”, a delcarat directorul executiv al AJPIS Brașov, Anamaria Mihaela Covaci.

***

Sprijinul material acordat categoriilor de persoane vulnerabile este asimilat prestațiilor sociale, nu se consideră venit în înțelesul art. 8, alin 1 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare. Contravaloarea măsurii acordate prin intermediul tichetului social pe suport electronic acordat potrivit prevederilor OUG nr. 63/2022 reprezintă venit neimpozabil.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de OUG nr. 63/2022. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări. Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

Buletin informative pe luna mai 2022 al Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Brașov

În perioada 01-31.05.2022, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braşov au fost depuse 7005 cereri de eliberare a paşapoartelor (cu 1186 mai puține decât în luna precedentă), din care:
– 6745 solicitări pentru paşapoarte simple electronice;
– 260 solicitări pentru paşapoarte simple temporare.
De asemenea, au fost preluate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate, 2136 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice (-422 față de luna precedentă).
În total, în luna mai 2022, au fost analizate şi soluţionate 9141 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare (-1608 față de luna precedentă).
În perioada menționată, au fost eliberate, prin intermediul ghișeului de eliberări de la sediul S.P.C.P. Brașov, 6731 paşapoarte (-1082 față de luna precedentă) și au fost livrate la domiciliu, prin curier, un număr de 705 pașapoarte (-100 față de luna precedentă).
În luna mai 2022 s-au înregistrat şi soluţionat 432 cereri din partea cetățenilor români cu domiciliul în străinătate (+69 față de luna aprilie 2022), din care:
– 43 cereri primite la ghişeu;
– 389 cereri primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.
De asemenea, au fost eliberate 24 adeverinţe pentru cetăţenii români care doresc să desfăşoare în mod legal activităţi lucrative în străinătate şi nu au suspendat dreptul la libera circulaţie în străinătate (+6 față de luna precedentă).

Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii a prezidat, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, având pe ordinea de zi prezentarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 560/28.04.2022.
În cadrul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a declarat: „La nivel județean, autoritățile care implementează această Strategie sunt Instituţia Prefectului, prin Biroul Județean pentru Romi, și instituțiile deconcentrate de specialitate ale administrației publice. Vom elabora un Plan județean de măsuri privind incluziunea comunităţilor de romi, bazat pe planurile de acțiune locală care vor trebui întocmite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale unde trăiesc comunități de romi. De asemenea, fiecare instituţie deconcentrată de specialitate va trebui să elaboreze un Plan judeţean sectorial de intervenţie pentru implementarea Strategiei. Toate aceste documente trebuie adaptate la specificul şi nevoile comunităţilor de romi. De aceea, este necesară o colaborare eficientă a tuturor celor implicați, atât instituții, cât și reprezentanți ai societății civile rome. Un alt aspect foarte important este recensământul populației și locuințelor, care sper să ne ofere date cât mai apropiate de realitate în privința numărului cetățenilor români aparținând minorități rome din județul Brașov”.
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 conține, respectiv abordează cele patru criterii monitorizate de Comisia Europeană:
1. Măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile;
2. Modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor;
3. Modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional;
4. Modalități pentru a se asigura că elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local.
Conform Strategiei, măsurile de dezvoltare și promovare a incluziunii sociale pentru orice cetățean român, inclusiv a celor aparținând minorității romilor, trebuie să fie decise și puse în aplicare la nivel local, nivel care are competența legală în a identifica și soluționa problemele comunității, potrivit principiilor subsidiarității și descentralizării.
Strategia își propune ca instituțiile cu responsabilități în implementarea măsurilor să abordeze finanțarea măsurilor de politici de incluziune, preponderent prin intermediul Programelor Naționale existente sau cele care urmează a fi create, ca parte a strategiilor sectoriale și a programelor care să fie suplimentate prin alocarea complementară de fonduri europene, acolo unde finanțările din bugetul de stat sunt insuficiente.
Având în vedere complexitatea măsurilor din planurile de acțiune județene/locale, Consiliile Județene și Consiliile Locale trebuie să se implice financiar în implementarea planurilor de acțiune locală, prin asigurarea resurselor financiare necesare implementării unor acțiuni concrete, precum și prin asigurarea cofinanțării unor proiecte atrase și derulate cu sprijin financiar UE sau al altor mecanisme de sprijin financiar național/internațional.
La nivel local, implementarea măsurilor din Strategie este asigurată de Primar, în calitate de autoritate executivă, și de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă. Prin aparatul de specialitate al primarului, serviciile specializate ale Primăriei, cu contribuția expertului local pentru romi, a mediatorilor școlari, a mediatorilor sanitari și a altor resurse umane rome, se vor implementa activitățile specifice, printre care:
– Identificarea nevoilor membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
– Realizarea şi implementarea unui Plan de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, care să cuprindă măsuri integrate în vederea reducerii excluziunii sociale a acestei categorii de populație și a depășirii situației de vulnerabilitate;
– Alocarea de resurse financiare de la bugetul local şi atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea implementării unor programe/proiecte în beneficiul comunităților vulnerabile cu romi, înființarea și gestionarea activității membrilor Grupului de inițiativă locală;
– Elaborarea de proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu ONG-uri şi alţi actori de la nivel local, judeţean, regional sau naţional;
– Transmiterea planului local de acțiune către Instituția Prefectului – Biroul Județean pentru Romi, în vederea introducerii acestuia în planul județean de măsuri;
Monitorizarea implementării Strategiei se va realiza prin intermediul Grupului de Lucru Mixt, constituit prin ordin al prefectului.

Ședință a Colegiului Prefectural

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii a prezidat, alături de subprefecții Ambrus Izabella Agnes și Lucian Pătrașcu, ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, având pe ordinea de zi prezentarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 560/28.04.2022.
În cadrul ședinței, prefectul Mihai Cătălin Văsii a declarat: „La nivel județean, autoritățile care implementează această Strategie sunt Instituţia Prefectului, prin Biroul Județean pentru Romi, și instituțiile deconcentrate de specialitate ale administrației publice. Va trebui să elaborăm un Plan județean de măsuri privind incluziunea comunităţilor de romi, bazat pe planurile de acțiune locală, care vor trebui întocmite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale unde trăiesc comunități de romi. De asemenea, fiecare instituţie deconcentrată de specialitate va trebui să elaboreze un Plan judeţean sectorial de intervenţie pentru implementarea Strategiei. Toate aceste documente trebuie să fie adaptate la specificul şi nevoile comunităţilor de romi. De aceea, este necesară o colaborare eficientă a tuturor celor implicați, atât instituții, cât și reprezentanți ai societății civile rome. Un alt aspect foarte important este recensământul populației și locuințelor, care sper să ne ofere date cât mai apropiate de realitate în privința numărului cetățenilor români aparținând minorități rome din județul Brașov”.
Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 conține, respectiv abordează cele patru criterii monitorizate de Comisia Europeană:
1. Măsuri destinate să accelereze integrarea romilor, să prevină și să elimine segregarea și să stabilească valori de bază, precum și obiective de etapă și ținte măsurabile;
2. Modalități de monitorizare, evaluare și revizuire a măsurilor de integrare a romilor;
3. Modalități de luare în considerare a aspectelor legate de incluziunea romilor la nivel local și regional;
4. Modalități pentru a se asigura că elaborarea, implementarea, monitorizarea și revizuirea se desfășoară în strânsă cooperare cu societatea civilă romă și cu toate celelalte părți interesate relevante, inclusiv la nivel regional și local.
Conform Strategiei, măsurile de dezvoltare și promovare a incluziunii sociale pentru orice cetățean român, inclusiv a celor aparținând minorității romilor, trebuie să fie decise și puse în aplicare la nivel local, nivel care are competența legală în a identifica și soluționa problemele comunității, potrivit principiilor subsidiarității și descentralizării.
Strategia își propune ca instituțiile cu responsabilități în implementarea măsurilor să abordeze finanțarea măsurilor de politici de incluziune, preponderent prin intermediul Programelor Naționale existente sau cele care urmează a fi create, ca parte a strategiilor sectoriale și a programelor care să fie suplimentate prin alocarea complementară de fonduri europene, acolo unde finanțările din bugetul de stat sunt insuficiente.
Având în vedere complexitatea măsurilor din planurile de acțiune județene/locale, Consiliile Județene și Consiliile Locale trebuie să se implice financiar în implementarea planurilor de acțiune locală, prin asigurarea resurselor financiare necesare implementării unor acțiuni concrete, precum și prin asigurarea cofinanțării unor proiecte atrase și derulate cu sprijin financiar UE sau al altor mecanisme de sprijin financiar național/internațional.
La nivel local, implementarea măsurilor din Strategie este asigurată de Primar, în calitate de autoritate executivă, și de Consiliul Local, în calitate de autoritate deliberativă. Prin aparatul de specialitate al primarului, serviciile specializate ale Primăriei, cu contribuția expertului local pentru romi, a mediatorilor școlari, a mediatorilor sanitari și a altor resurse umane rome, se vor implementa activitățile specifice, printre care:
– Identificarea nevoilor membrilor comunităților vulnerabile cu romi;
– Realizarea şi implementarea unui Plan de acţiune locală pentru incluziunea comunităţilor de romi, care să cuprindă măsuri integrate în vederea reducerii excluziunii sociale a acestei categorii de populație și a depășirii situației de vulnerabilitate;
– Alocarea de resurse financiare de la bugetul local şi atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea implementării unor programe/proiecte în beneficiul comunităților vulnerabile cu romi, înființarea și gestionarea activității membrilor Grupului de inițiativă locală;
– Elaborarea de proiecte de dezvoltare locală a comunităţilor de romi în colaborare cu ONG-uri şi alţi actori de la nivel local, judeţean, regional sau naţional;
– Transmiterea planului local de acțiune către Instituția Prefectului – Biroul Județean pentru Romi, în vederea introducerii acestuia în planul județean de măsuri;
Monitorizarea implementării Strategiei se va realiza prin intermediul Grupului de Lucru Mixt, constituit prin ordin al prefectului.

Ședință a Comisiei de Dialog Social: oportunitatea dezvoltării unei capacități de fabricare a pulberilor pe platforma Făgăraș

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Comisiei de Dialog Social, convocată la solicitarea CNS Cartel ALFA – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Brașov și având ca subiect oportunitatea investiției pentru dezvoltarea unei capacități de fabricare a pulberilor pe platforma Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș.
Președintele Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș, Lucian Cupu, a prezentat un scurt istoric al Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, precizând că fabricarea pulberilor de orice tip a fost sistată în România în anul 2007, odată cu reorganizarea SC UPS SA Făgăraș, în urma căreia instalațiile de pulberi au fost preluate de Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș și au apărut probleme în obținerea autorizației integrate de mediu.
În anul 2018, colectivul de specialiști ai societății a elaborat un program de revitalizare a sectorului de pulberi, care a inclus și un studiu de fezabilitate efectuat de Iprochim București.
Președintele Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că „anumite persoane nu doresc ca pulberile să se repună în funcțiune la Făgăraș, ci la Victoria”.
Atât reprezentantul sindical, cât și directorul general al Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, ing. Monica Vlad, au arătat că o asemenea investiție pe platforma Pirochim Victoria nu este nici oportună, nici rentabilă, în condițiile în care:
– Societatea Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș deține deja un studiu de fezabilitate, care poate fi reactualizat în circa 3 luni (conform reprezentanților Iprochim București), iar  efectuarea unui studiu de de fezabilitate pentru platforma Pirochim Victoria ar dura cel puțin 12 luni;
– finalizarea investiției pe platforma Societății Fabrica de Pulberi S.A. ar dura aproximativ 36 de luni, iar pe platforma Pirochim Victoria cel puțin 5 ani, ținând cont și de perioada de testare și omologare a produsului;
– valoarea investiției pe platforma Făgăraș ar fi mult mai mică în comparație cu aceea pe platforma Victoria.
– pe platforma Societății Fabrica de Pulberi există deja tehnologia de producere a pulberilor și o parte din instalațiile necesare
– autorizarea din punct de vedere al protecției mediul este, din punct de vedere tehnic, mai ușor de obținut de către Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, în condițiile în care aceasta deține deja o instalație de reconcentrare acizi;
– orașul Victoria se află în Sit Natura 2000, o arie protejată care face parte din rețeaua europeană Natura 2000.
Directorul general al Societății Fabrica de Pulberi S.A. și președintele Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș și-au exprimat dorința unei întrevederi cu prim-ministrul Nicolae Ionel Ciucă, pentru a-i prezenta oportunitățile de investiții pe platforma Făgăraș.
Prefectul Mihai Cătălin Văsii a arătat întreaga disponibilitate de a sprijini rezolvarea  problemelor ridicate de reprezentanții Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș și ai CNS Cartel ALFA – Filiala Brașov și i-a asigurat pe membrii Comisiei de Dialog Social că toate doleanțele argumentate, prezentate în ședință, precum și memoriile depuse vor fi înaintate cu celeritate către Guvern și ministerele de resort.

Campanie antidrog în peste 400 de clase din școlile județului Brașov

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a organizat astăzi o conferință de presă pentru a prezenta proiectul-pilot pe care l-a inițiat, vizând organizarea, începând cu viitorul an școlar, a unei campanii de conștientizare în rândul elevilor a pericolului reprezentat de consumul și comercializarea drogurilor.

Proiectul se va derula în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, Inspectoratul de Poliție Județean – Biroul Siguranță Școlară, Consiliul Județean al Elevilor și Comitetul Județean al Părinților.

Campania se va desfășura prin intermediul platformei digitale a Inspectoratului Școlar Județean și, în prima fază, se va adresa elevilor din clasele a V-a și a IX-a, fiind vizate peste 400 de clase ce grupează aproximativ 15.000 de elevi din județul nostru.

„Este un proiect pe care încă din anul 2020 mi-am propus să-l materializez, dar din cauza pandemiei nu am reușit. Însă l-am pregătit, am reușit să capacitez partenerii, cărora le mulțumesc, și, cu ajutorul lor, putem derula acest proiect începând cu anul școlar 2022-2023. La sugestia partenerilor, Consiliul Județean al Elevilor a propus și o denumire pentru proiect – «Nu lăsa drogurile să trăiască în locul tău. Tu decizi!».  Consilierea de va face de specialiștii Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, interesul fiind să avem o frecvență bună a abordării temelor, pentru a se construi o relație bazată pe încredere între elevi și cei care îi consiliază. Consilierea se va desfășura lunar, pe durata întregului an școlar, în cadrul unei ore de dirigenție, în toate cele peste 400 de clase vizate. Temele vor fi alese în principal de specialiștii Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, dar vor colabora în această privință cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor. După primul an vom face o evaluare a proiectului și dacă vom constata că se impune, îl vom extinde și la alte clase”, a declarat prefectul Mihai Cătălin Văsii.

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, cu următoarea ordine de zi:
1. Informare privind Recensământul Populației și Locuințelor – RPL 2021, prezentată de directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Brașov, Ion Popescu.
2. Informare privind temele ce urmează a fi dezbătute în anul 2022 în cadrul ședințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, prezentată de președintele Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brașov, Florentin-Jean Giurgea.

1. Informarea privind Recensământul Populației și Locuințelor – RPL 2021 a cuprins date generale privind organizarea și desfășurarea recensământului, precum și situația existentă în data de 19 mai 2022 în județul Brașov și locul ocupat de județul nostru la nivel național.
Astfel, în 19 mai, județul Brașov se situa pe locul 1 la nivel național, cu un procentaj de autorecenzare de 66,46%, fiind urmat de județele Harghita (66,29%), Covasna (62,90%), Bihor (60,04%) și Cluj (59,80%).
Ca pondere pe medii de rezidență în județul Brașov, 69% dintre cei care s-au recenzat sunt din mediul urban și 31% din mediul rural. De asemenea, 52% s-au recenzat pe cont propriu, iar 48% au folosit autorecenzarea asistată.
Pe primele locuri în ceea ce privește procentajul de autorecenzare în județul Brașov se aflau, în data de 19 mai 2022, unitățile administrativ-teritoriale Vama Buzăului (93,73%), Dumbrăvița (93,17%), Bunești (92,08%), Șercaia (91,50%), Hoghiz (90,52%), iar pe ultimele locuri se situau unitățile administrativ-teritoriale Drăguș (39,05%), Măieruș (38,73%), Ormeniș (37,12%), Șoarș (31,42%) și Comana (30,41%).
În data de referință, procentajul de autorecenzare în mediul urban din județul Brașov era de:
85,09% în orașul Ghimbav
75,22% în orașul Râșnov
74,85% în municipiul Codlea
73,28% în orașul Zărnești
67,63% în municipiul Făgăraș
65,43% în orașul Rupea
64,26% în municipiul Săcele
63,53% în municipiul Brașov
60,63% în orașul Predeal
51,50% în orașul Victoria

2. Printre propunerile pentru tematica ședințelor viitoare ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice se numără:
– Informare din partea Casei Județene de Pensii privind modul de soluționare a problemelor ce apar în rezolvarea cererilor de pensionare, situația biletelor de tratament pe acest an și modul de acordare.
– Informare din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov privind starea de sănătate a populației județului și măsuri privind înființarea unor centre medicale în cartiere.
– Informare din partea Primăriei Brașov și a RAT Brașov privind acordarea gratuității pe mijloacele de transport în comun, precum și privind acordarea unui spațiu pentru înființarea unui club al pensionarilor în municipiul Brașov.
– Informare din partea autorităților locale de mediu privind poluarea în municipiul Brașov.
– Marcarea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.
– Prezentarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.